Temamøte om strålebehandling og cellegift

Temakveld , 29.01.2018 , Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, Kreftbehandling og medisinsk fysikk

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldarar er sjukepleiarar i viareutdanning i kreftsjukepleie. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

I samarbeid med VID vitenskapelige høgskole, studiested Betanien, Bergen, vert det halde ope foredrag kor ein tek for seg verknad og biverknad av behandlingsformene strålebehandling og cellegift.

Når og kor

Dato
29.01.2018 
Klokkeslett
18:00-20:00 
Stad
Parkbygget
Atriet i Parkbygget
 
Arrangør
Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR, Kreftbehandling og medisinsk fysikk
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.