Temamøte om cellegift- og strålebehandling

Temakveld, 04.12.2017, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, Kreftbehandling og medisinsk fysikk

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldarar er sjukepleiarar i viareutdanning i kreftsjukepleie. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

I samarbeid med VID vitenskapelige høgskole, studiested Betanien, Bergen, vert det halde ope foredrag kor ein tek for seg verknad og biverknad av behandlingsformene cellegift- og strålebehandling.

Velkommen!

Når og kor

Dato
04.12.2017 
Klokkeslett
18:00-20:00 
Stad
Parkbygget
Atriet i Parkbygget
 
Arrangør
Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR