Temakveld. Psykisk Helse: Depresjon hos ungdom

, Psykisk helsevern, Lærings- og meistringssenteret

Psykisk helse. Tema: Depresjon hos ungdom

Målsetjing

  • Få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik i kvardagen
  • Dialog med representantar frå ulike faggrupper
  • Høve til å møte andre i same situasjon

Tema

Depresjon hos ungdom
Plakat temakveld_Depresjon hos ungdom_281118_061118.pdf

Tid 2018

28. november kl. 18.00 - 21.00

Påmelding via lms@helse-bergen.no
eller på telefon 55 97 70 73/55 97 47 80.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Psykisk helsevern
Temakveld i regi av divisjon psykisk helsever Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Telefon 55 97 47 80
E-post lms@helse-bergen.no
www.helse-bergen.no