TekPRAT-Hvordan kan AI hjelpe helsesektoren?

Fagseminar, 23.10.2018

AI (Artifcial Intelligence) er eit moteord for mange, men kva er egentlig AI og korleis kan denne teknologien hjelpe oss å løse utfordringar vi står ovanfor i helsesektoren?
AI helsetjenesten.jpg

Kunstig intelligens og helsetenesten

AI kan gi nye framgangsmåtar å førebygge, diagnostisere, behandle og følgje opp pasientar. Kva slags erfaringar har vi frå pågåande prosjekt og kva er visjonen på kort og lengre sikt? Kva gjer andre bransjar?

Når og kor

Dato: 23.10.2018

Klokkeslett:11:30-15:00

Sted: Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen, i Mimes Brønn (auditorium). Adressen er Inndalsveien 28.

Enkel servering

Meld meg på!

Sjå program

           

Paneldebatt
Det vil bli arrangert ein paneldebatt. Er det ting du lurer på med AI som du gjerne vil ha belyst kan du skrive det opp i kommentarfeltet på Facebooksida til arrangementet.

Stand på TekPRAT
Vi vil legge til rette for at interessentar kan setje opp stand på arrangementet. Har du eit spannande AI-prosjekt du vil demonstrere til andre? 

Kontakt Marit Eggen: Marit.Eggen@hvl.no 

Arrangementkomiteen
Arrangementkomiteen består av representantar frå Bergen Kommune, Helse Vest IKT, BTO, Høgskulen på Vestlandet og Helse Bergen.


Kontaktperson
Spesialrådgiver Synnøve Olset, Helse Vest IKT: synnove.olset@helse-vest-ikt.no

Logoer


Når og kor

Dato
23.10.2018 
Klokkeslett
12:00-15:00
Stad
Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen, i auditoriet Mimes Brønn. Adressen er Inndalsveien 28.
 
Fann du det du leita etter?