TekPRAT-DATA

Fagseminar , 13.06.2018 , Forskings- og utviklingsavdelinga

Helse Bergen, i samarbeid med Helse Vest IKT, Bergen Teknologioverføring - BTO, Bergen Kommune og Høyskolen på Vestlandet inviterer til eit uformelt Tekprat. Denne gong er det DATA som er tema.

Når og kor

Dato
13.06.2018 
Klokkeslett
11:00-15:00
Stad
Sentralblokka
Store Auditorium, 3. etasje, vis á vis kantina
 
Arrangør
Forskings- og utviklingsavdelinga
Seksjon for forsking og innovasjon 
Meir informasjon
Har du spørsmål om arrangementet?
Send ein e-post til: innovasjon@helse-bergen.no
 

Tema for Tekprat Juni er offentlege data 

Året er 2028 - All data er tilgjengeleggjort og vi haustar gevinstar av nye forretningsmodellar, helsetenester som har gitt innbyggjarar lengre levetid og større meistring og kontroll over eigen helse. Kva har skjedd dei siste 5-10 åra og korleis fekk vi det til? 

Paneldebatt og program for Tekprat 13. juni drar oss eit digitalt århundre fram i tid (10 år). Samtalar rundt kva vi har skapt, korleis vi saman, på tvers av sektorar og fagområde, har bidrege til å løfte Norge internasjonalt og levert helsetenester som verkar, - som gir innbyggjarar lengre levetid og større meistring og kontroll over eigen helse, -som er brukarvennlege, smarte og støttar opp under helsearbeidarar sine arbeidsprosessar.

Målsetjing

TekPrat har som mål å leggje til rette for tverrfagleg, tverrsektoriell kompetansebygging gjennom å vere ein møteplass for å utveksle kunnskap og erfaringar innan teknologi, forsking og innovasjon. Målet for møteplassen er å synlegjere og stimulere til meir forsking og innovasjon som kombinerer teknologi og helse.

Har du spørsmål til programmet?
Send ein e-post til innovasjon@helse-bergen.no

Les også om Mogleigheitsrommet

Påmelding innan 13.06.2018

Kontaktpersonar 

Marthe Hammer, fagleiar, Seksjon for forsking og innovasjon
Telefon: 976 72 203

Synnøve Olset, prosjektleiar, Helse Bergen/Helse Vest IKT
Telefon: 954 09 463


Samarbeidspartnarar:

logo Bergen kommunelogo Bergen teknologioverføringlogo helse vest ikt

hvl_logo-1280.jpg

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.