TekPRAT-DATA

Fagseminar , 13.06.2018 , Forskings- og utviklingsavdelinga

Helse Bergen, i samarbeid med Helse Vest IKT, Bergen Teknologioverføring - BTO, Bergen Kommune og Høyskolen på Vestlandet inviterer til eit uformelt Tekprat. Denne gong er det DATA som er tema.

Når og kor

Dato
13.06.2018 
Klokkeslett
11:00-15:00 
Stad
Sentralblokka
Store Auditorium, 3. etasje, vis á vis kantinen
 
Arrangør
Forskings- og utviklingsavdelinga
Seksjon for forsking og innovasjon 
Kontakt
Har du spørsmål om arrangementet? send en e-post til: innovasjon@helse-bergen.no
 
Tema for Tekprat Juni er offentlige data 
Året er 2028 - All data er tilgjengeliggjort og vi høster gevinster av nye forretningsmodeller, helsetjenester som har gitt innbyggere lengre levetid og større mestring og kontroll over egen helse. Hva har skjedd de siste 5 - 10 årene og hvordan fikk vi det til? 

Paneldebatt og program for Tekprat 13. juni drar oss et digitalt århundre frem i tid (10 år). Samtaler rundt hva vi har skapt, hvordan vi sammen, på tvers av sektorer og fagområder, har bidratt til å løfte Norge internasjonalt og levert helsetjenesters som virker, - som gir innbyggere lengre levetid og større mestring og kontroll over egen helse, , -som er brukervennlige, smarte og støtter opp under helsearbeideres arbeidsprosesser.

Målsetting:

TekPrat har som mål å legge til rette for tverrfaglig, tverrsektoriell kompetansebygging gjennom å være en møteplass for å utveksle kunnskap og erfaringer innen teknologi, forskning og innovasjon. Målet for møteplassen er å synligjøre og stimulere til mer forskning og innovasjon som kombinerer teknologi og helse.

Program til Tekprat (endringer kan oppstå).

Påmelding:

Innen 13.6.2018, lenke til påmeldingsskjema

Har du spørsmål om arrangementet? send en e-post til innovasjon@helse-bergen.no

Kontaktpersoner: 

Marthe Hammer, fagleder, seksjon for forskning og innovasjon
E-post: marthe.hammer@helse-bergen.no
Tlf: 976 72 203

Synnøve Olset, prosjektleder, Helse Bergen/Helse Vest IKT
E-post: synnove.olset@helse-bergen.no 
Tlf: 954 09 463Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.