Takk, bare bra

Kurs , Lærings- og meistringssenteret

"Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

Målgruppe

Personar over 60 år som ønsker å førebyggje depresjon og for den som føler indre uro, har smerter eller har ein mild depresjon.

Ta kontakt med lege eller sjukepleiar ved di avdeling.

Tid i 2019 ikkje sattEigendel etter gjeldande takstar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng tilvising frå eigen lege ved: 

  • Haraldsplass Diakonale Sjukehus
  • Olaviken alderspsykiatriske sjukehus
  • Helse Bergen
  • Din fastlege

Adresse for tilvising:
Haraldsplass Diakonale Sjukehus
Avd. for geriatri og slag
Ulriksdal 8
5009 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyrsel til Haraldsplass Diakonale sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
E-post lms@helse-bergen.no