Takk bare bra

Kurs, Lærings- og meistringssenteret

"Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

Målgruppe
Personar over 60 år som ønsker å forebygge depresjon og for den som føler indre uro, engstelse, har smerter eller har ein mild depresjon.

Ta kontakt med lege eller sjukepleiar ved din avdeling.

Takk bare bra.pdf

Brosjyre_Takk bare bra.pdf

Kurset starter i mars 2017.

9 ukentlege samlingar med oppstart 6. mars kl. 12.00 - 14.30.

Eigenandel etter gjeldande takstar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Du henvises av lege ved:
• Haraldsplass Diakonale Sjukehus,
• Olaviken alderspsykiatriske sjukehus
• Helse Bergen
• Din fastlege

Adresse for henvisning:
Haraldsplass Diakonale Sjukehus
Avd. for geriatri og slag
Ulriksdal 8
5009 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass Diakonale sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret