Takk, bare bra

Kurs, Lærings- og meistringssenteret

"Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

Målgruppe

Personar over 60 år som ønsker å forebygge depresjon og for den som føler indre uro, engstelse, har smerter eller har ein mild depresjon.

Ta kontakt med lege eller sjukepleiar ved din avdeling.

Info Takk bare bra 2018.pdf
Brosjyre_Takk bare bra 2018.pdf

Kurs i 2018

9 ukentlege samlingar med oppstart 16. januar kl. 12.00 - 14.30.

Eigendel etter gjeldande takstar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng tilvising frå eigen lege ved: 

  • Haraldsplass Diakonale Sjukehus
  • Olaviken alderspsykiatriske sjukehus
  • Helse Bergen
  • Din fastlege

Adresse for tilvising:
Haraldsplass Diakonale Sjukehus
Avd. for geriatri og slag
Ulriksdal 8
5009 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass Diakonale sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no