Svulst på balansenerven

Kurs, Arrangerast tre gonger i året, Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

Målsetjing

  • vise at det går an å oppretthalde eit godt levesett til tross for diagnosen.
  • formidle kunnskap som kan bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. 

Tid 2021

Kurset går over to dagar.
Dag 1 - kl. 10.00 - 15.30
Dag 2 - kl. 09.00 - 15.00

Januar-kurset ble avlyst grunnet pandemi.

  • 9. og 10. juni 
  • 24. og 25. november

Læringsmetodar 

Føredrag, samtale i grupper, gruppeopppgåver praktiske øvingar, erfaringsutveksling, dialog med fagfolk. 

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar for pasientar (skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort). Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert. 

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Påmelding 

For påmelding ta kontakt med Monica Finnkirk eller Linda Fauske på telefon 55 97 56 91. 

Når og kor

Tid
Arrangerast tre gonger i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Nevroklinikken, Nevrokirurgisk avdeling, Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom, Lærings- og meistringssenteret
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket noen kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, telefon 91505515

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Tilbodet er utvikla i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund og LMS i Bergen.