Styremøte/-seminar i Helse Bergen

Styremøte, 22.05.2017

Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

Når og kor

Dato
22.05.2017 
Klokkeslett
12:00-15:30 
Stad
Voss Sjukehus
Voss sjukehus, «Klasserommet» 1. etasje,
like ved kantinen.
Styreseminar for styremedlem frå 9.30-11.30 og 15.45-17.45.