Styremøte i Helse Bergen

Styremøte, 25.01.2017

Årets første styremøte i Helse Bergen. Tema for dette møtet: «Organisering og styring av spesialisthelsetenesta».

Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

Sakspapira for dette møtet blir lagt ut på styret sine sider omlag ei veke på førehand.

Når og kor

Dato
25.01.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Finstuen