Stomi - Å leve med stomi

Kurs, Kirurgisk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg som er ferdigbehandlet og har en permanent colostomi/ileostomi og dine pårørende.

Målsetjing

  • Få kunnskap om sjukdom og behandling
  • Møte andre i same situasjon/erfaringsutveksling
  • Dialog med representantar fra ulike faggruppar

Tid 2019

  • Mandag 4. november kl. 09.00 - 16.00.
stomi_plakat_kurs 041119_rev 201219.jpg

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar - kan skrivast i eigendelskortet til pasienten. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

For ytterlegare informasjon, ver vennleg å kontakte Stomiklinikken HUS,
55 97 29 25 eller Lærings- og meistringssenteret 55 97 70 73.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Ver vennleg og meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.

Tilvisinga sendes til: Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Bergen, Ulriksdal 2, 5009 Bergen.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyrsla til Haraldsplass Diakonale sykehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Kirurgisk klinikk
Kurset er eit samarbeid mellom Stomiklinikken, Haukeland universitetssjukehus, Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft (NORILCO) og Lærings- og meistringssenteret i Bergen 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no  
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

ved legetilviste kurs blir dekt etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnadar dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi 

får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.
Ta vare på kvitteringar. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.