Stomi - Å leve med stomi

Kurs, Kirurgisk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar med permanent colostomi/ileostomi og deira pårørande.

Målsetjing

  • Få kunnskap om sjukdom og behandling
  • Møte andre i same situasjon/erfaringsutveksling
  • Dialog med representantar fra ulike faggruppar

Tid 2017

Mandag 6. novembar kl. 09.00 - 16.15.

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar - kan skrives i eigendelskortet til pasienten. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Stomiklinikken HUS,
55 97 29 25 eller Lærings- og meistringssenteret 55 97 70 73.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisninga sendes til: Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Bergen, Ulriksdal 2, 5009 Bergen.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørselen til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Kirurgisk klinikk, Lærings- og meistringssenteret
Kurset er et samarbeid mellom Stomiklinikken, Haukeland universitetssjukehus, Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft (NORILCO) og Lærings- og meistringssenteret i Bergen 
Kontakt
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no  
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dek ket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi 

får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.
Ta vare på kvitteringar.