Spiseforstyrring - pårørandeseminar

Kurs , Spiseforstyrringar, Lærings- og meistringssenteret

Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar.

Seminaret rettar seg til familie, søsken, nære vener eller andre som kjem i kontakt med noen som har ei spiseforstyrring. Vi veit at å jobbe seg ut av denne lidinga er ein tøff prosess, som ofte tar lang tid. Pårørande vil gjerne støtte, men er ofte er usikre på korleis forholde seg.

Brukarorganisasjonen ROS og Seksjon for spiseforstyrringar arrangert desse seminara sidan 1999.

Alle innlegg under seminaret må vere formulert på eit generelt grunnlag. Unngå spørsmål knytta til ein bestemt person. For private spørsmål viser vi til dei respektive institusjonane.

Seminaret er gratis.


Tid i 2016

  • 18. november 09.00-15.30


Tid i 2017

  • 16. juni
  • 10. november


Påmelding

Seksjon for spiseforstyrringar - telefon 55 97 68 21 eller
ROS senter for spiseforstyrrelser i Bergen - telefon 55 31 01 90
Kontaktperson Jorunn Gjerken | bergen@nettros.no

Praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen,
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
lms@helse-bergen.no

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
Ulriksdal 2 i Bergen
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Spiseforstyrringar
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.