Søvn - bakenforliggende årsaker som påvirker atferd og psykisk helse

Velkommen til webinar om søvn. Lenke til webinaret vil bli sendt ut til alle påmeldte den 24. september.

Program:

Webinaret vil være tilgjengelig fra fredag 24.09.21 kl.8:00, sett av ca. 3 timer.  

Velkommen v/ Kjersti Eide, Regionalt kompetansesenter habilitering og rehabilitering/ koordinerende enhet Helse Stavanger


Søvn, kognitiv utvikling og atferd v/ Karoline Lode-Kolz, PhD stipendiat, spesialist i Pediatri og i Klinisk Nevrofysiologi, overlege Helse Stavanger

Pause

Søvnpoliklinikk Helse Stavanger v/ Michaela Gjerstad, PhD, spesialist i Nevrologi, overlege Helse Stavanger

Behandling av søvnproblemer. Hvordan tilrettelegge for bedre søvn hos personer med psykiske lidelser, eksempler fra praksis v/ Ane Wilhemsen-Langeland, PhD, Psykologspesialist, Somnolog Helse Bergen

Avslutning

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.


Fann du det du leita etter?