Skoliose

Kurs , Ortopedisk avdeling Haukeland, Lærings- og meistringssenteret

Gruppebasert kurs for barn/ungdom under 18 år med skoliose og deira pårørande/foresatte

Målsetjing

  • Gi informasjon om skoliose og behandlingsformer
  • Møte representantar fra ulike faglege miljø og kunne stille spørsmål
  • Ha anledning til erfaringsutveksling med andre i same situasjon

Målgruppe

Barn/ungdom under 18 år med skoliose og deira pårørande/foresatte

Tid 2017

27. januar 2017 kl. 09.00-16.00

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Med atterhald om plass på ønska dato, og tilstrekkeleg påmeldte. Det kan bli endringar i programmet.  

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege og påmelding pr. e-post eller tlf. for å delta på kurset. Pårørande trenger ikkje tilvisning. Pårørande oppfordras til å delta, og det må da påførast i samme henvisning. Gi beskjed til fastlegen ved behov for sjukemelding. 

Tilvisning frå fastlege sendast: 

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Bergen 

Ulriksdal 2, 5009 Bergen 

Merk konvolutten "Skoliose". 


For spørsmål vedrørande påmelding eller spørsmål om kurset, kontakt Ortopedisk klinikk på telefon 55 97 71 86 - kontaktperson Maria Rieber-Mohn.

Du vil få bekrefta plass på kurs. 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Ortopedisk avdeling, Haukeland
Læringstilbodet er utvikla av Ortopedisk avdeling, Helse-Bergen i samarbeid med Ryggforeningen i Hordaland og Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Dette gjelder for deltaker samt en pårørende/foresatt. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter tildelt kursplass.

Ta vare på kvitteringer.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.