Skoliose

Kurs , Ortopedisk avdeling Haukeland, Lærings- og meistringssenteret

Gruppebasert kurs for voksne med skoliose og deira pårørande

Målsetjing

  • Gi informasjon om skoliose og behandlingsformer
  • Møte representantar frå ulike faglege miljø og kunne stille spørsmål
  • Ha høve til erfaringsutveksling med andre i same situasjon

Målgruppe

Voksne med skoliose og deira pårørande

Informasjon kurs ved skoliose høst 2018.pdf

Tid 2018

8. november kl. 09.00-16.00

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 


Med atterhald om plass på ønska dato, og tilstrekkeleg påmeldte. Det kan bli endringar i programmet.  

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

 

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege og påmelding pr. e-post eller tlf. for å delta på kurset. Pårørande trenger ikkje tilvisning. Pårørande oppfordras til å delta, og det må da påførast i samme henvisning. Gi beskjed til fastlegen ved behov for sjukemelding. 

Tilvisning frå fastlege sendast: 

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Bergen 
Ulriksdal 2
5009 Bergen 

Merk konvolutten "Skoliose"

For spørsmål vedrørande påmelding eller spørsmål om kurset, kontakt Ortopedisk klinikk på telefon 55 97 71 86 - kontaktperson Maria Rieber-Mohn.

Du vil få bekrefta plass på kurs. 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Ortopedisk avdeling, Haukeland
Læringstilbodet er utvikla av Ortopedisk avdeling, Helse-Bergen i samarbeid med Ryggforeningen i Hordaland og Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Dette gjelder for deltaker samt en pårørende/foresatt. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter tildelt kursplass.

Ta vare på kvitteringer.