HELSENORGE

Sjølvmordsførebygging innan psykisk helsevern: Risikovurdering og behandling

Kurs, 23.10.2017, Psykisk helsevern

Kurset tek for seg vurdering av sjølvmordsrisiko og behandling/tiltak for å førebygge sjølvmordsatferd.

Fokus på akutt og kronisk sjølvmordsrisiko og suicidalitet ved ulike psykiske lidingar. Ivaretaking av personale som arbeider med pasientar som har sjølvmordsatferd og ev. opplever at nokon tek sitt eige liv.

Målgruppe

Legar og psykologar med og uten spesialistutdanning.

Kursgodkjenningar

For legar:

  • Psykiatri: 6 timar som valfritt kurs for legar i spesialisering og spesialistane si etterutdanning
  • Allmennmedisin: 6 valfrie kurspoeng til vidare- og etterutdanninga

For psykologar:

  • Kurset er godkjent som 6 timars fritt spesialkurs/vedlikehaldskurs i spesialistutdanninga

Kursavgift

Gratis for tilsette i Helse Bergen og ved DPS’a Solli, Betanien, Voss NKS Bjørkeli og NKS Olaviken.
Andre: Kr. 800,-
Lunsj er inkludert.

Program

08.15 – 08.40   Registrering

08.40 – 08.45   Velkommen

08.45 – 09.45   Selvmordsrisikovurdering v/avdelingsoverlege og spesialist i psykiatri Andreas Landsnes

09.45 – 10.00   Pause

10.00 – 11.00   Kronisk suicidalitet v/psykologspesialist Lill–Iren Milde

11.00 – 11.45   Lunsj

11.45 – 12.30   Depresjon og suicidalitet/ Depressiv psykose og suicidalitet v/overlege og spesialist i psykiatri Kristin Jørstad Fredriksen

12.30 – 12.40   Pause

12.40 – 13.20   Selvmordsforebygging ved depresjon og depressiv psykose v/overlege og spesialist i psykiatri Kristin Jørstad Fredriksen

13.20 – 13.30   Pause

13.30 – 14.15   Schizofreni og suicidalitet v/overlege og spesialist i psykiatri Eirik Kjelby

14.15 – 14.30   Pause

14.30 – 15.15   Når en pasient tar livet sitt: Ivaretagelse av behandler v/psykologspesialist Eva Helen Svendsen

15.15 – 15.30   Avrunding og takk for fremmøte

Påmelding

Påmeldingsfrist: 2. oktober 2017

Tilsette i Helse Bergen melder seg på via Læringsportalen.

Påmelding for andre i vårt elektroniske påmeldingsskjema. 

Når og kor

Dato
23.10.2017 
Klokkeslett
08:15-15:30
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Liv Mellesdal
55 95 84 52 / 909 76 137
liv.mellesdal@helse-bergen.no

Ole-Jacob Vindedal
55 95 84 45 / 466 39 59
ole-jacob.vindedal@helse-bergen.no
 
Fann du det du leita etter?