Særspiste barn. Kartlegging og behandling.

Fagseminar, 21.09.2017, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Konferansen omhandler kartlegging av og tiltak overfor spisevansker hos små barn med autismespekterforstyrrelser. Tiltakene kan også anvendes overfor andre grupper.

Målgruppe for konferansen er spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre relevante faggrupper.
 
Kursgodkjenninger:

Den Norske Legeforening:

  • Allmennmedisin med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning
  • Barnesykdommer med 6 timer valgfritt kurs for spesialitetens videre- og etterutdanning
  • Nevrologi 6 timer for spesialitetens etterutdanning
  • Barne- og ungdomspsykiatri 6 timer valgfritt kurs for spesialitetens videre- og etterutdanning

Norsk Psykologforening   - 6 timers vedlikeholdsaktivitet


Program for konferansen

08:30 – 09:00  Registrering
09:00 - 09:10  Velkommen
09:10 – 10:00 Kartlegging av spisevansker. Typer av spisevansker v/ Dr. Piazza
10:00 – 10.15  Pause
10:15 - 11:00  Kartlegging av spisevansker. Typer av spisevansker v/ Dr. Piazza
11:00 – 11:15  Pause
11:15 – 12:00  Spisevansker forts v/ Dr. Piazza
12:00 - 13:00  Lunsj
13:00 - 13.45  Spisevansker forts. v/ Dr. Piazza
13:45 – 14:00  Pause
14:00 – 14:45  Tiltak overfor spisevansker. Opplærings- og miljøbaserte tiltak v/ Dr. Fisher
14:45 – 15:00  Pause
15:00 – 16:00  Tiltak overfor spisevansker forts.
Opplærings- og miljøbaserte tiltak v/ Dr. Fisher

Påmelding

Påmelding til konferansen
Påmeldingfrist: 4. september. Frist er utvidet til 12.september.

Pris

Konferansen er gratis for deltakere fra Helse Vest .
Konferanseavgift kr. 1.200,- for deltagere for øvrig.
Konferanseavgiften inkluderer dagpakke på hotellet.

Forelesere

Forelesere er Dr. Cathleen Piazza og Dr. Wayne Fisher, begge fra University of Nebraska Medical Center, Munroe-Meyer Institue.

Cathleen Piazza

Dr. Piazza fikk sin doktorgrad ved Tulane University i New Orleans og har gjort sine pre- og post-doc arbeider ved Kennedy Institute og Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore. Hun har vært faktultetsmedlem ved både Johns Hopkins og Kennedy Institute, der hun også har vært sjefspsykolog for nevroenheten, direktør for opplæring og direktør for the Pediatric Feeding Disorders Program. I 1999 ble hun direktør for the Pediatric Feeding Dirsorders Program og Training Program ved Marcus Institute i Atlanta. Dr. Piazza er nå professor i pediatri ved University of Nebraska Medical Center (UNMC) og direktør for Pediatric Feeding Disorders Program ved Munroe-Meyer Institute. Hun er tidligere redaktør av Journal of Applied Behavior Analysis. 

Dr. Wayne Fisher

Wayne Fisher er professor i atferdsforskning ved Munroe-Meyer institutt og Institutt for Pediatri ved University of Nebraska Medical Center. Han er også direktør for Senter for autismespekterforstyrrelser ved Munroe-Meyer Institute, har en BCBA-D sertifisering og er klinisk psykolog. Fisher har tidligere vært professor i psykiatri ved Johns Hopkins University School of Medicine og var administrerende direktør for programmene for nevroatferd ved Kennedy Krieger Institute og Marcus Behavior Center ved Marcus Institute. Her bygde han også opp kliniske forskningsprogrammer på områdene autisme og utviklingshemming som har fått nasjonal anerkjennelse. Han har publisert over 150 fagfellevurderte studier i mer enn 30 forskjellige atferdsanalytiske og / eller medisinske tidsskrifter, inkludert: the Journal of Applied Behavior Analysis; Psychological Reports; American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities; Journal of Pediatrics; the Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics; Pediatrics; and The Lancet. Fisher er tidligere redaktør av Journal of Applied Behavior Analysis, og tidligere president i Society for Experimental Analysis of Behavior. Han har mottatt flere priser for sin forskning.

Når og kor

Dato
21.09.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Stad
Gardermoen
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Fann du det du leita etter?