HELSENORGE

RHF-styret og styret i HB

Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
Fann du det du leita etter?