Rett vest - en konferanse om arkitektur og helse

Konferanse , 14.03.2019-15.03.2019

Denne gangen drar vi rett vest og til Bergen hvor sykehusområdet på Haukeland gjennomgår den største ombygging og utbygging siden Sentralblokken ble bygget på 1970- og 80-tallet.

Eksteriør barne- og ungdomssjukehuset byggetrinn 1. fotoTradisjonen tro inviterer NSH og Arkitektforum for helsebygg til konferanse om arkitektur og helse. Denne gangen drar vi rett vest og til Bergen hvor sykehusområdet på Haukeland gjennomgår den største ombygging og utbygging siden Sentralblokken ble bygget på 1970- og 80-tallet.

I mai 2017 åpnet det nye barne- og ungdomssjukehuset. Kort tid etter vant bygget Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris, en utmerkelse for særegen arkitektur som også tilfører nærområdet nye kvaliteter. Helse Bergen HF er nå i gang med å realisere trinn 2 av utbyggingen. I 2023 flytter føde og barsel fra den gamle Kvinneklinikken inn i det som vil bli det mest komplette sykehuset i Norge for barn, unge og fødende.

Hvert år blir nærmere 40.000 pasienter hasteinnlagt på Haukeland universitetssykehus. Den nye Mottaksklinikken har fundamentalt endret hvordan Helse Bergen HF sorterer pasientstrømmene inn og ut fra sykehuset.

Til Haukeland kommer også landets første Protonsenter for strålebehandling.

Et steinkast fra det nye barne- og ungdomssjukehuset, ved foten av Ulriken, har et nytt sykehusbygg reist seg. Nye Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) ligger i front av det gamle, med nytt akuttmottak, nye operasjonsstuer og sengeområder. De første pasientene flyttet inn høsten 2018.

En ny bybanelinje med eget stopp 30 meter under bakken mellom Haukeland og Haraldsplass er på trappene for å knytte området til byen.

Velkommen til byen mellom de syv fjell!

Det legges opp til sosialt opplegg fra onsdag ettermiddag med guidet omvisning gjennom Bryggen og tur med Fløibanen med middag på toppen. Torsdag kveld konferansemiddag på hotellet. Faglig program torsdag og fredag inkludert omvisning på Haukeland universitetssykehus. 

Pris

Pris for konferansen: kr 6950 inkludert obligatoriske dagpakker og omvisning

Påmelding

Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 1. mars belastes avgift for dagpakker

Frist for påmelding 1. mars 2019.

Når og kor

Dato
14.03.2019-15.03.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen
 
Arrangør
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening | Arkitektforum for helsebygg 
Meir informasjon
Rett vest - en konferanse om arkitektur og helse Les mer om konferansen 

Program

Onsdag 13. mars

Guidet vandring gjennom historiske Bryggen, Fløibanen tur/retur - med aperitif, enkel middag og dessert på toppen! Øvrig drikke bestilles og betales av den enkelte.
Oppmøte i resepsjonen på SAS Bryggen kl. 18.00. Kr 825 per person – husk påmelding!

Guidet tur gjennom historiske Bryggen
På denne turen blir man med inn i de smale passasjene på Bryggen, hvor man får høre om konger, hanseater og dagligliv i middelalderen. Bryggen har vært utsatt for svært mange branner, den siste så sent som i 1958, og guiden vil fortelle om de ulike brannene og om hvordan området etter hver brann ble gjenreist i samme mønster som tidligere. Man får også høre om tørrfisk og kongetorsk, og hvordan handelen med fisk satte sitt preg på byen. 

15. januar fylte Bergens stolthet Fløibanen 100 år!
15. januar 1918 var en av de store merkedagene i Bergen bys historie. Da ble nemlig Fløibanen offisielt åpent. Allerede i 1895, hele 23 år før åpningen, forelå det forslag om å bygge en transportanordning av det mest moderne slag den gang opp til Fløyen. Forslaget kom to år før Bergens Sporvei startet opp med trikk i byen. Det var fremmet av ingen ringere enn John Theodor Lund, kjøpmann, stortingsrepresentant og tidligere ordfører i byen. Kollektiv transport langs skinner var svært populært på denne tiden. Bergensbanen var under bygging, sporveien i Bergen var under planlegging. Og nå ble det lagt planer om en egen trikk opp til Byfjellene i Vestlandets hovedstad.  
I 2018 er den 848 meter lange kabelbanen, sammen med Bryggen, Bergens største turistattraksjon og et folkekjært besøks sted for Bergenserne.  Les mer HER 

Fløyen Folkerestaurant 
Arkitekt Einar Oscar Schou (1877-1966) var blant initiativtakerne bak planene om Fløibanen og Fløirestauranten i 1912. Etter at Fløibanen ble innviet i 1918 fortsatte arbeidet på selve restauranten og utkastene
beveget seg fra et storslått anlegg med tårn og fløyer utført i stein og med storslagne festlokaler i tilnærmet middelalderstil – til det bygg vi kjenner i dag. Bygget ble innviet den 13.juli 1925 og Bergen hadde fått sitt landemerke på toppen av byens mest besøkte fjell. Praktbygget var tegnet ned til minste detalj også med ornamenter og interiør av Einar Oscar Schau. Les mer HER

Torsdag 14. mars

Kl. 09.15              
Registrering og kaffe

Kl. 10.00
Åpning av konferansen ved møteledere Inger Johanne Rushfeldt, leder for Arkitektforum for helsebygg og Rune Reinaas, styremedlem i Arkitektforum for helsebygg

Kl. 10.10
Velkommen til Bergen!
Maria Molden, byarkitekt i Bergen kommune

Kl. 10.30
En vårdag i 2035                                                                                                                                                          
Eivind Hansen, adm. direktør ved Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF, tar oss med på en framtidsreise til Haukelandsområdet

Kl. 11.00
Hvilke konkurranseformer legger best til rette for å få et fremtidsrettet sykehus?
Gisle Løkken, president i Norske Arkitekters Landsforening

Kl. 11.30
Lunsj

Kl. 12.30
Stuntarkitektur for helse

Sami Rintala, arkitekt og kunstner i Rintala Eggertsson Architects
Sami Rintala er en finsk arkitekt, kunstner og professor som bor i Bodø og har kontor også i Oslo med ark. prof. Dagur Eggertsson. Han er også professor II ved Institutt for byggekunst, form og farge på NTNU i Trondheim og Visiting professor i Cornell University NY. Arkitektforum gav Sami Rintala følgende stuntoppdrag: Hvordan kan arkitektur understøtte trivsel og god helse? 

Sixten Rahlff, CEO/partner i 3RW arkitekter, Bergen
3RW arkitekter er et norsk arkitektkontor med gode internasjonale referanser. Arkitektforum gav 3RW følgende stuntoppdrag: Hva er helsefremmende omgivelser?

Kl. 13.10
Presentasjon av BørneRiget 
Christian Schousboe Platz, associeret partner/kreativ leder i Arkitema Architects

Kl. 14.00
Pause

Kl. 14.30
Et sykehus i sykehuset
Mottaksmodellen i Helse Bergen HF har ført til at 70-80 prosent av pasientene reiser hjem etter å ha blitt undersøkt og observert i mottaksklinikken uten å ha blitt innlagt i noen av spesialavdelingene. Mottaksmodellen vil endre hvordan vi vil planlegge og designe akuttmottak og mottaksklinikker i fremtiden
Johannes Kolnes, prosjektleder/spesialrådgiver ved Haukeland universitetssykehus, seksjon for helsetjenesteutvikling, Helse Bergen HF

Kl. 15.00
Ompakking
Endringer av innholdet i sykehus gir behov for å bygge om. Det forventes at ombygginger ikke hindrer den eksisterende driften. Hvordan kan funksjoner rokkeres og ombygginger skje samtidig som pasientsikkerheten ivaretas?

Christian Brødreskift, prosjektleder i Sykehusbygg HF 

Kl. 15.25
En erfaringsrapport fra «test-rommet» i Helse Førde, der man bygget en ny type ensengsrom på svært lite areal som eksempel for ombyggingen av den gamle sentralblokken i Førde
Presentasjon av løysinga og stor vekt på erfaring i frå bruk av rommet

Ingelin Engen Skadal, progsjektleder og Randi Hove, begge ved Helse Førde
 

Kl. 15.45
Presentasjon av nye Haraldsplass Diakonale sykehus
Bergen har fått et av landets mest moderne sykehusbygg. Kombinasjonen av ny teknologi, moderne arkitektur og nye arbeidsprosesser gjør det nye sykehuset på Haraldsplass til et bedre sted å være for pasienter, pårørende og de som jobber der
Christian Dahle, daglig leder  i C.F. Møller

Kl. 16.15.
Inne bra, men ute best!
Torben Schønherr, landskapsarkitekt ved Schønherr Landskabsarkitekter. De har vært landskapsarkitekter for BUS

Kl. 16.45
Slutt

Kl. 17.00 - Årsmøte i Arkitektforum for helsebygg – husk påmelding!
Kl. 19.30  - Aperitif og festmiddag på SAS Bryggen – husk påmelding!
 

Fredag 15. mars

Presentasjon som introduksjon til omvisning på Haukelandområdet
Barne- og ungdomssjukehuset
BUS 1
Barne- og ungdomssjukehuset har vært under planlegging på Haukeland helt siden slutten av 1990-tallet. Fase 1 (BUS 1) åpnet i mai 2017. Bygget ligger nord for Sentralblokka. Her finner du mellom andre Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Habiliteringstenesta for barn og unge (HABU) og Energisenteret for barn og unge. Arkitekter: KHR arkitekter AS, Studio 4 Arkitekter AS – Rambøll, Per Knudsen Arkitekter AS, Schønherr Landskap. Rådgiver tekniske fag: COWI

Kl. 08.30
BUS et komplett sykehus for barn og unge     
Helge Bergmann, programleder ved Haukeland universitetssykehus, drift/teknisk divisjon, Helse Bergen HF

Presentasjon ved arkitektgruppen BUS

Kl. 09.30
Skjerming kontra transparens - åpent kontra lukket
Erfaringer ved å samlokalisere somatikk og psykisk helsevern.
Anders Lager, saksarkitekt BUS 1 for Rambøll arkitekter, arkitektgruppen BUS

Kl. 09.50
Kunstprosjektet
Jørgen Blitzner er kunstnerisk konsulent og leder for kunstutvalget til BUS, og han legger vekt på at det er spesielle hensyn å ta når mottakerne er barn og bygget et sykehus

Kl. 10.10
Pause

Barne- og ungdomssjukehuset BUS 2
Helse Bergen HF er i full gang med å bygge fase 2 av det nye Barne- og ungdomssjukehuset (BUS2). De nye 50 000 kvadratmeterne skal bli ett fullverdig sykehusbygg med alle funksjoner; sengeområder, poliklinikk, operasjonssaler, post operative arealer, radiologi, fødestuer, mottak, laboratorium, kontor og forskningsarealer mm.

Kl. 10.30
Presentasjon ved arkitektgruppen BUS
Caroline Tjernås, arkitekt i Rambøll Norge og Flemming Strandsbjerg, arkitekt i KHR Arkitekter

Kl. 10.50
Et heldigitalt byggeprosjekt
Papirløs byggeplass –  digital samhandling

Kristian Brandseth, hovedprosjektleder BUS2 og Tord Monsen, rådgiver ved Haukeland universitetssykehus, prosjektkontoret, drift/teknisk divisjon, Helse Bergen HF

Velkommen til Norges første papirfrie sykehusprosjekt ved Barne- og ungdomssykehuset (BUS2). Helse Bergen HF tar i bruk topp moderne digitale verktøy til prosjektering, bygging og i møtet med brukerne som skal flytte inn i det nye bygget

Slutt kl. 11.30

Avreise med buss kl. 11.45. Fra hotellet til Haukeland - påmelding
Retur til hotellet kl 14.30 – påmelding

Omvisning på Haukeland universitetssykehus

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.