Resertifisering av petroleumsleger

Kurs, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Kurstider 2021
Kursene blir arrangert digitalt

Vi starter opp  kl 08.00, forelesninger fra 08.15 avslutter med kursprøve fra 1715-1815.

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780.

Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med tilstedeværelse.

Godkjenning av kurset

  • Kurset godkjent av Helsedirektoratet.
  • Kurset er godkjent av Den norske legeforening:
  • Allmennmedisin har godkjent kurset med totalt 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. 
  • Samfunnsmedisin har godkjent kurset med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
  • Arbeidsmedisin har godkjent kurset med totalt 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kursavgift

Kr. 4.900,- 

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.


Påmelding

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, denne inneholder en del informasjon og linker til materiale for obligatorisk forberedelse.

Kompendium, forhåndsoppgaver og forhåndsprøve blir tilsendt på mail straks påmeldingen er mottatt.
Forhåndsoppgavene består av:
 
  • Egenlæring 
  • 3 kasuistikker (kap 7.4), konklusjon skal sendes inn
  • Forhåndsprøve som skal sendes inn

Når og kor

Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 

Avmelding

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50 % av kursavgiften.
Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få deltakere

Fann du det du leita etter?