Resertifisering av petroleumsleger

Kurs, Norsk senter for maritim medisin

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Kurstider i 2017

Vi starter opp med registrering kl. 08.00, forelesninger fra kl. 08.30-18.00.

 • 17. januar
 • 31. januar
 • 14. februar
 • 14. mars
 • 20. april 
 • 28. september

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780.

Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med tilstedeværelse.

Godkjenning av kurset

 • Kurset er godkjent av Helsedirektoratet.
 • Kurset er godkjent av Den norske legeforening. 
 • Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har godkjent kurset med totalt 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. De gir videre tilbakemelding om at hjemmeoppgaver ikke kan telle som kurstimer.
 • Samfunnsmedisin har også godkjent kurset med totalt 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Arbeidsmedisin har godkjent kurset med totalt 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kursavgift

Kr. 3.800,- inkludert lunsj og kaffepauser

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.


Påmelding

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, denne inneholder en del informasjon og linker til materiale for obligatorisk forberedelse.

Påmeldingsfristen er ca. 14 dager før kursstart. Se påmeldingsskjema for eksakt dato for hvert kurs.

Kompendium, forhåndsoppgaver og forhåndsprøve blir tilsendt på mail straks påmeldingen er mottatt.
Forhåndsoppgavene består av:
 
 • Egenlæring (tekst og video)
 • 3 kasuistikker
 • Forhåndsprøve som skal sendes inn

Når og kor

Stad
 Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin
 
Kontakt
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 
Meir informasjon
Påmelding til kurset  

Avmelding

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50 % av kursavgiften.
Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.