Resertifisering av petroleumsleger

Kurs , Norsk senter for maritim medisin

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Kurstider i 2018

Vi starter opp med registrering kl. 08.00, forelesninger fra kl. 08.30-18.00.

 • 20. mars
 • 16. oktober

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780.

Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med tilstedeværelse.

Godkjenning av kurset

 • Kurset søkes godkjent av Helsedirektoratet.
 • Kurset søkes  godkjent av Den norske legeforening. 

I 2017 fikk kurset følgende godkjenning av Dnlf:

 • Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har godkjent kurset med totalt 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. De gir videre tilbakemelding om at hjemmeoppgaver ikke kan telle som kurstimer.
 • Samfunnsmedisin har også godkjent kurset med totalt 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Arbeidsmedisin har godkjent kurset med totalt 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kursavgift

Kr. 3.800,- inkludert lunsj og kaffepauser

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.


Påmelding

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, denne inneholder en del informasjon og linker til materiale for obligatorisk forberedelse.

Påmeldingsfristen er ca. 14 dager før kursstart. Se påmeldingsskjema for eksakt dato for hvert kurs.

Kompendium, forhåndsoppgaver og forhåndsprøve blir tilsendt på mail straks påmeldingen er mottatt.
Forhåndsoppgavene består av:
 
 • Egenlæring (tekst og video)
 • 3 kasuistikker
 • Forhåndsprøve som skal sendes inn

Når og kor

Stad
 Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin
 
Kontakt
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 
Meir informasjon
Påmelding til kurset  

Avmelding

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50 % av kursavgiften.
Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.

Arrangementer

 • 21.3 onsdag
  Repetisjonskurs for dykkerleger

  Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

 • 10.4 tysdag
  Approved Doctor's Meeting 2018

  Arranged by: Norwegian Maritime Authority (NMA) and Norwegian Centre for Maritime and Diving Medicine (NCMDM)

 • 11.4 onsdag
  The Norwegian Sea Health Conference 2018

  Beyond the Incident Handtering av konsekvensane etter alvorleg sjukdom, alvorleg personskade og større ulykker innan skipsfart og fiskeri.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.