Repetisjonskurs for sjømannsleger

Konferanse , To dagers kurs , Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen. 

Følgende kurs vil bli arrangert:

2018:

6.-7. desember for påmelding: Påmelding

2019:

Kursene for 2019 er ikke tilgjengelig for påmelding.

2.-3. april (engelsk undervisning)

17.-18. september(engelsk undervisning)

5.-6. november

Opplæring og godkjenning

For å få fornyet godkjenningen (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som sjømannslege etter Forskrift om helseundersøkelser av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, FOR-2014-06-05-805. 

Fornyet godkjenning som sjømannslege gis av Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra legen. Gjennomført kurs gir ikke automatisk fornyelse av godkjenningen, men er nødvendig for å få fornyet godkjenning. Når nødvendig endring i Helseforskriften er gjennomført, vil det i tillegg til repetisjonskurs bli innført tilleggskrav om annen faglig aktivitet.

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Kurset består av 24 timer, hvorav 8 timer er egenlæring og 16 timer er kurs med tilstedeværelse. Etter gjennomføring av opplæringen må legen dokumentere at tilstrekkelig kompetanse er oppnådd. Opplæringen avsluttes med en kursprøve som må bestås (minimum 80 % riktige svar).

Kurset søkes godkjent av Den norske legeforening i allmenn medisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

Timeplan

Vi starter opp med registrering kl. 0800, forelesninger fra 0830-1745 dag 1.

Dag 2 starter vi kl 08.00, og eksamen er ferdig 16.30.

Kompendium, forhåndsprøve og timeplan blir tilsendt på mail sammen med bekreftelse på at du er påmeldt straks påmeldingen din er mottatt.

Forhåndsoppgaven består av 3 hjemmeoppgaver som skal være gjennomarbeidet før del 2 av kurset.

 1. Gjennomgå og evt. revidere eget kvalitetssystem.
 2. Gjennomføre individuell risikovurdering av to kliniske kasus.
 3. Forberedelse av sak til Fagnemnda.

I tillegg en forhåndsprøve som må gjennomføres og bestås  før man kan delta på kursdagene.

Timeplan dag 1

0830-0900  Registrering og kaffe
0905-0915  Velkommen,praktiske opplysninger
0915-1000  Hvordan gjøre risikovurdering i sjømannslegeundersøkelsen
1000-1015  Pause
1015-1100  Sjømannslegen som underinstans
1100-1115  Pause
1115-1200  Å praktisere etter helseforskriften
1200-1300  Lunsj
1300-1345  Kvalitetssystem og tilsyn – hva og hvordan inkl. gjennomgang av hjemmeoppgave 1
1345-1400  Pause
1400-1445  Helseundersøkelse av loser
1445-1500  Pause
1500-1545  Kasusdiskusjon– hjemme oppgave : Hørselssvekkelse
1545-1600  Pause
1600-1645  Seleksjonsmedisinsk intervjuteknikk
1645-1700  Pause
1700-1745  Aktuelt medisinsk tema: fargesyn og kontrastsensitivitet

Timeplan dag 2

0800-0845  Sykdom om bord i et seleksjonsmedisinsk perpektiv 
0845-0900  Pause 
0900-0945  Kasusdiskusjon– hjemme opgave kasus 2: diabetes mellitus, insulinpumpe 
0945-1000  Pause 
1000-1045  Forberedelse av sak til Fagnemnda- gjennomgang av hjemmeoppgave 
1045-1100  Pause 
1100-1145  Fagnemndas arbeid 
1145-1245  Lunsj
1245-1330  Kasusdiskusjon 
1330-13:45  Pause
1345-1430  Relasjon til industrien  
1430-1445  Pause 
1445-1530  Testing av fysisk funksjonsevne 
1530-1545  Pause 
1545-1630  Kursprøve 


Når og kor

Tid
To dagers kurs
Klokkeslett
 
Stad
Radisson Blu, Bryggen i Bergen
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontakt
Spørsmål kan rettes til Anne Gurd Lindrup
aeup@helse-bergen.no
 

Våre kurs

 • Onsdag 12.12.
  Repetisjonskurs for dykkerleger

  Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Repetisjonskurs for sjømannsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.