HELSENORGE

Repetisjonskurs for sjømannsleger

Kurs, To dagers kurs, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen. 

Kurs i 2023

Kursene vil bli arrangert digitalt

 

Opplæring og godkjenning

For å få fornyet godkjenningen (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som sjømannslege etter Forskrift om helseundersøkelser av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, FOR-2014-06-05-805. 

Fornyet godkjenning som sjømannslege gis av Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra legen. Gjennomført kurs gir ikke automatisk fornyelse av godkjenningen, men er nødvendig for å få fornyet godkjenning. Når nødvendig endring i Helseforskriften er gjennomført, vil det i tillegg til repetisjonskurs bli innført tilleggskrav om annen faglig aktivitet.

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Kurset består av 24 timer, hvorav 8 timer er egenlæring og 16 timer er kurs med tilstedeværelse. Etter gjennomføring av opplæringen må legen dokumentere at tilstrekkelig kompetanse er oppnådd. Opplæringen avsluttes med en kursprøve som må bestås (minimum 80 % riktige svar).

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med følgende:

Allmenn medisin: Godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim  medisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Arbeidsmedisin: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Timeplan

Vi starter opp kl. 0830 dag 1.

Dag 2 starter vi kl 0815, og eksamen er ferdig 1655

Kompendium, forhåndsprøve og timeplan blir tilsendt på mail sammen med bekreftelse på at du er påmeldt straks påmeldingen din er mottatt.

Forhåndsoppgaven består av 3 hjemmeoppgaver som skal være gjennomarbeidet før del 2 av kurset.

  1. Gjennomgå og evt. revidere eget kvalitetssystem.
  2. Gjennomføre individuell risikovurdering av to kliniske kasus. Konklusjonen skal sendes inn sammen med svarene på forhåndsoppgaven.
  3. Forberedelse av sak til Fagnemnda.

I tillegg en forhåndsprøve som må gjennomføres og bestås  før man kan delta på kursdagene.

Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:

  • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet.
  • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet
  • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
  • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb.  Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
  • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
  • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen.  Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Timeplan 

Blir tilsendt ed påmelding 

Når og kor

Tid
To dagers kurs
Klokkeslett
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål kan rettes til Anne Gurd Lindrup
aeup@helse-bergen.no
 

 Avmelding

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50% av kursavgiften. Sykdom hod deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene over gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få påmeldte.

Fann du det du leita etter?