Repetisjonskurs for dykkerleger

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforvalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

Kurstider i 2022.

Kursene vil bli arrangert digitalt

  •  31. mai. Påmelding åpner i slutten av desember eller begynnelsen av jabnuar
  • 6. desember. Påmelding åpner i slutten av desember eller begynnelsen av januar

Godkjenning

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet som kvalifiserende for leger som skal gjennomføre etterutdanning som dykkerleger (ref §9 i Forskrift om helsekrav for personer til havs). Merk at du kan ta kurset i løpet av de siste 12 mnd før utløpet av godkjenningsperioden og likevel få godkjenningsperioden din fornyet med 3 år fra det tidspunktet eksisterende godkjenning løper ut. Du taper altså ikke noe på å gjennomføre kurset i god tid (siste 12 mnd) før utløpet av godkjenningen.

Norsk senter for maritim medisin ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus (HUS) er slått sammen med Norsk senter for dykkemedisin ved Yrkesmedisinsk avdeling HUS, Avdeling for UVB og dykkemedisin, Forsvarets Sanitet og deler av Saniteten i Sjøforsvaret til Norsk senter for maritim og dykkemedisin. 

Kurset består av en e-læringsmodul og en dag med kursgjennomføring. 

Kurset er godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanning i allmenmedisin og som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i arbeidsmedisin og har fått følgende godkjenning:

Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Arbeidsmedisin: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:

  • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet.
  • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet
  • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
  • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb.  Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
  • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
  • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen.  Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.


 

Når og kor

Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 

Avmelding

Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses ved for få deltakere.

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50% av kursavgiften. Sykdom hos deltaker gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

Ved avmelding 15 dager før kurs start refunderes ikke kursavgiften.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid

Fann du det du leita etter?