HELSENORGE

Rehabiliteringswebinarer-2021 Sunnaas sykehus

Som erstatning for den regionale Rehabiliteringskonferansen arrangerer Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) høsten 2021 en rekke med ukentlige webinarer fra 3. september til 10. desember.
Fann du det du leita etter?