Regionalt Møteplass-webinar 21.10.2020

Årets Møteplass vil ha fokus på samhandling innen
habilitering og rehabilitering.

Program

8:45
Åpent for pålogging for deltagere

9:00-9:15
Velkommen
Edith Lunde, leder, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Praktisk informasjon ved møteleder
Cathrine Nøttingnes, rådgiver, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

9:15-9:55
Nasjonal helse og sykehusplan og opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering – tiltak som vil styrke samhandling.
Thomas R Haugen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

9:55-10:05
Hva er god samhandling i habilitering og rehabilitering? Hva er god samhandling sett fra brukerperspektivet?
Else Berit Ingvaldsen, Brukerrepresentant

10:05-10:50
Hvilke faktorer er viktige for god samhandling sett fra et teori- og forskningsperspektiv?
Siv Sæbjørnsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Molde

10:50-11:05
Pause

11:05-11:35
Samhandling i pasientforløp. Tverrfaglig samhandling i praksis på tvers av nivåene.
Bjørg Rene, Ergoterapispesialist, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Bergen
Gro Kristiansen, (ergoterapeut, systemkoordinator Koordinerende enhet, Bergen kommune)

11:35-11:55
Implementering av digitale løsninger og videokonsultasjon. Hva har vi lært av covid-19 pandemien?
Henriette Rafoss Refseth, psykologfaglig rådgiver/ psykologspesialist, klinikk psykisk helsevern, voksne, Helse Stavanger

11:55-12:00
Avslutning – takk for i dag
Kjersti Eide, rådgiver Koordinerende enhet Helse Stavanger/for Regional koordinerende enhet i Helse Vest

Presentasjoner fra webinaret


Fann du det du leita etter?