Regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering

Konferanse , 03.10.2018 , Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Velkommen til den årlege regionale forskingskonferansen innan rehabilitering  2018.

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering inviterer leiarar, forskarar og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta, og samarbeidspartnarar ved universitet, høgskular og kommunar til regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering.

Konferansen er planlagt i samarbeid med programkomiteen i Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering, og er den 4. konferansen som blir arrangert i dette nettverket.

Under årets konferanse har vi særleg lagt vekt på å vise frem prosjekt om bruk av teknologi innan rehabilitering, om brukarmedverknad og kontinuitet i tenestene og andre forskingsprosjekt i regionen og utanfor.

Visning av posters om forskingsprosjekt innan rehabilitering

Programkomiteen inviterer også til visning av posters om forskingprosjekt innan rehabilitering. Posters som har vore presentert på internasjonale eller nasjonale konferansar i 2017 og 2018 er også velkomne. Dei som ønskjer å delta med poster må sende inn kort samandrag av sitt prosjekt til: edith.victoria.lunde@helse-bergen.no innan fredag 7. september
Deltakarar med poster vil få konferanseavgifta dekt, og beste poster vil bli premiert.

Påmelding

Meld deg på konferansen

Frist for påmelding er fredag 28. september.

Pris

Konferanseavgift kr. 700. Betaling ved påmelding.

Program

09:30 – 10:00 Registrering + kaffe/te og bakverk

10:00 – 10:10 Velkommen
Edith Victoria Lunde, leder Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

10:10 – 10:25 Dignum – vegen til sjølvstende.
Tord Are Meisterplass, brukar

10:25 – 11:50 Teknologi i rehabilitering.
Møteleiar og innleiar: Eirik Vikane, overlege, Phd, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus

 • Virtual reality training for upper extremity in subacute stroke.
  Jan Sture Skouen, seksjonsoverlege Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus, professor Universitetet i Bergen
 • Utforskning av ny metode for kartlegging av synsvansker etter hjerneslag.
  Silje Karin Pedersen, ergoterapispesialist, Ergoterapiavdelingen og Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Bergen
 • Telemedisinsk oppfølging av sår – en større mulighet for kontinuitet og brukermedvirkning?
  Hilde Smith-Strøm, førsteamanuensis VID vitenskapelige høgskole campus Bergen
  Marjolein Memelink Iversen, professor Høgskulen på Vestlandet campus Bergen
 • Intensiv logopedbehandling over skjerm
  Hege Prag Øra, lege, Phd kandidat Sunnaas sykehus


11:50 – 12:40 Myldretid med lunsj og posters

12:40 – 14:05 Brukermedvirkning og kontinuitet
Møteleiar og innleiar: Merethe Hustoft, Phd kandidat Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

 • Om samvalg innan rehabilitering
  Stein Arne Rimehaug, rådgjevar Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus
 • Rehabilitering til kreftoverlevere ved Frisklivsentralen på Askøy
  May Aasebø Hauken, forsker, Phd Askøy kommune og Universitetet i Bergen
 • Brukere og pårørende sine erfaringer med å delta i hverdagsrehabilitering
  Kari Hjelle, førstelektor Høgskulen på Vestlandet campus Bergen
 • Continuity of care affected by the process of moving patients from the hospital to the municipal health care services
  Else Rustad, fagseksjonsleder Phd Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund


14:05 – 14:30 Pause med forfriskingar, postermyldring og video om samvalg

14:30 – 15:55 Fleire forskings- og doktorgradsprosjekt
Møteleiar og innleier: Ylva Hivand Hiorth, spesialist i nevrologisk fysioterapi, PhD, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa, Stavanger universitetssjukehus

 • Balanse og bevegelseskvalitet kombinert med variert og intensiv gangtrening etter hjerneslag
  Karen Breistein, spesialfysioterapeut Haukeland universitetssjukehus
  Bente Gjelsvik spesialfysioterapeut, Phd Haukeland universitetssjukehus
 • Kognitiv funksjon i arbeidsrettet rehabilitering: endring i oppmerksomhet, hukommelse og fleksibilitet.
  Thomas Johansen, forsker II, Phd Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • ParkinsonNet
  Michaela Gjerstad, overlege, Phd Nevrologisk avdeling og Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger Universitetssykehus koordinator ParkinsonNet pilot-prosjekt Rogaland
 • Rehabilitering i Helse Vest
  Vegard Pihl Moen, Phd kandidat Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

15:55 – 16:00 Avslutning - kåring av beste poster

Når og kor

Dato
03.10.2018 
Klokkeslett
09:30-16:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Haukeland universitetssjukehus
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
 
Meir informasjon
Påmelding  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.