Regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering

, 21.09.2017, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Velkommen til den årlege regionale forskingskonferansen innan rehabilitering  2017.

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering inviterer leiarar, forskarar og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta, og samarbeidspartnarar ved universitet, høgskular og kommunar til regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering.

Når og kor

Dato
21.09.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
 
Meir informasjon
Invitasjon, program og påmelding