HELSENORGE

Forskingskonferanse innan rehabilitering 18. oktober 2023

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen, arangerer forskningkonferanse for deg som jobber innan rehabilitering 18. oktober 2023 i Bergen.

Program

09:30 – 10:00   
Registrering med faffi/te 


10:00 – 10:10 

Velkommen til forskingskonferanse innan rehabilitering
Vegard Pihl Moen, PhD/ forskar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
                           
10:10 – 10:30   
Innovasjon for en bærekraftig helsetjeneste
Anne Marie Lunde Husebø, professor Universitetet i Stavanger

10:30 – 11:30 
Sesjon 1. Sesjonsleiar: Anja Bang, Bergen kommune

Kompleksitet og barrierer for samhandling i rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå
Randi Skumsnes, offentlig sektor Ph.D.-kandidat , Stavanger kommune og VID vitenskapelige høgskole

Tilrettelegging for helsekompetanse, læring og mestring
Mette Haaland-Øverby, spesialrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)/ Ph.D.stipendiat, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Teamarbeid og pasientsikkerhet i sykehus
Oddveig Reiersdal Aaberg, førsteamanuensis Universitetet i Agder 

11:30 – 12:20 
Myldretid med lunsj 

12:20 – 13:20 

Sesjon 2. Sesjonsleiar: Merethe Hustoft, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering 

Return to work interventions for workers on sick leave due to musculoskeletal disorders. Evaluation of motivational interviewing and a stratified vocational advice intervention 
Fiona Aanesen, Forsker, Dr.phil. Statens arbeidsmiljøinstitutt

Kvalitet i rehabiliteringstjenester for pasienter med muskelskjelettskader, - sykdommer og -plager
Anne-Lene Sand-Svartrud, Ph.D. postdok., forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og 
REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

Retur til idrett etter korsbåndsoperasjon – når er pasientene klare?
Anne Gro Heyn Faleide, Ph.D. postdok., Universitet i Bergen og spesialfysioterapeut ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

13:20 – 13:40 
Kaffepause/beinstrekk

13:40 – 14:40 
Sesjon 3. Sesjonsleiar: Stein Arne Rimehaug, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst

Pakkeforløp innen psykiske helsetjenester?
Tine Nesbø Tørseth, Ph.D. forsker III NORCE

Digital behandling av kognitive vansker etter depresjon
Sunniva Brurok Myklebost, Ph.D., psykolog og postdok. ved forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, Seksjon for forskningsdrevet innovasjon, Haukeland universitetssjukehus

Psyken – et verktøy for å mestre psykiske plager
Marthe Brurok Myklebost, psykolog, eMeistring og allmenn poliklinikk ved Tertnes, Bjørgvin DPS

14:40 – 14:55 
Beinstrekk

14:55 – 15:55
Sesjon 4. Sesjonsleiar: Tarja Kvalheim, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Afasi etter hjerneslag – prognoser og konsekvenser
Hedda Døli, Ph.D, seniorrådgiver og logoped ved Avdeling for ervervet hjerneskade, Statped

Å gå med cerebral parese som voksen
Beate Eltarvåg Gjesdal, førsteamanuensis Høgskolen på Vestlandet, Digital pedagog NLA

Tidlig rehabilitering av intensivpasienter - presentasjon av den norske versjonen av Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR)
Charlotte Schanke, fysioterapeut, MSc., spesialrådgiver Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst

15:55 -16:00   
Avslutning


Det tas attehald om mindre endringar i programmet

Medlemmer av programkomiteen 2023: Graziella Van den Bergh, Ylva Hiorth, Anja Bang, Tarja Kvalheim, Stein Arne Rimehaug, Randi Skumsnes, Merethe Hustoft, Edith Victoria Lunde, Vegard Pihl Moen


Fann du det du leita etter?