HELSENORGE

Regional tverfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering

Velkomen til den 7. regionale forskingskonferansen innan rehabilitering. Som ved tidlegare konferanser kan du ved årets konferanse bli inspirert av spennande og interessante føredragshaldere og møte forskarar, leiarar og andre frå rehabiliteringsfeltet.

PROGRAM

09:30 – 10:00 Registrering med kaffe/te

10:00 – 10:10 Velkommen til forskingskonferanse 
Vegard Pihl Moen, forsker Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

10:10 – 10:30  VR-teknologiens plass i rehabilitering – hvilke muligheter finnes?
Lars Peder Bovim, leder Energisenteret Haukeland Universitetssjukehus

10:30 – 11:30 Sesjon 1. Sesjonsleder: Tarja Kvalheim – Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Erfaringer med VR som fysioterapitiltak i rehabilitering av hjerneslagpasienter
Jeanette Svarstad, spesialfysioterapeut, Helse Førde

Suksessfull implementering og effektiv opplæring av e- helse løsninger. Erfaringer fra EU prosjekt DISH 
Anita Sævild, prosjektkoordinator/rådgiver, Vaksdal kommune

Digital støtte til rehabiliteringsforløp, et scoping review
Jo Inge Gåsvær, Nærings-Ph.D.-kandidat, Høgskulen på Vestlandet, Fagkonsulent, Avans Soma AS

11:30 – 12:20 Myldretid med lunsj 

12:20 – 13:20 Sesjon 2. Sesjonsleder: Randi Skumsnes - Stavanger kommune 

Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) - Teknologi, tjenesteinnovasjon og evaluering (Digitalt)
Gro Berntsen, professor, Nasjonalt senter for e-helseforskning

BRObygging i rehabilitering – oppfølgingstiltak, egenmestring og måloppnåelse i rehabiliteringsforløp for personer innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Resultater fra en landsomfattende multisenterstudie.
Helene Lindtvedt Valaas, Ph.D.-kandidat/fysioterapeut, REMEDY - Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, Diakonhjemmet sykehusrehabilitering

Kraftsenter for rehabilitering – fra forskning til praksis
Anja Bang, koordinator, Kraftsenter for rehabilitering, Bergen kommune

13:20 – 13:40 Kaffepause/beinstrekk

13:40 – 14:40 Sesjon 3. Sesjonsleder: Ylva Hiorth - Stavanger Universitetssjukehus

Musikk-trening ga økt ytelse og funksjonelle endringer i den frontale cortex etter lett til moderat hodeskade
Berit Marie Dykesteen Vik, Dr.Phil. Mmus, MA musikk psykologi, forsker nevro-musikkvitenskap, klaverpedagog

Historien om arbeidsrettet rehabilitering ved Hysnes Helsefort: effektstudier og erfaringer så langt
Sigmund Gismervik, førsteamanuensis, NTNU og overlege/forsker ved Regional FoU enhet for helse og arbeid i Midt-Norge

Mindfulness-based and acceptance-based interventions and physical activity in the management of fibromyalgia - evaluation of a multicomponent rehabilitation
Trond Haugmark, Ph.D., Psykiatrisk sykepleier, BHT Veidekke

14:40 – 14:55 Beinstrekk

14:55 – 15:55: Sesjon 4. Sesjonsleder: Merethe Hustoft - Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Self-efficacy and work-related factors associated with return to work in a vocational rehabilitation programme with a lifestyle focus - A prospective observational study (Digitalt)
Anita Dyb Linge, førsteamanuensis/ergoterapeut, Høgskulen i Volda

Personer med demens; trenger de tilbud om habilitering/rehabilitering?
Karen Sverdrup, fagkonsulent og forsker/Post.doc, Nasjonalt senter for aldring og helse

Motivasjon og kompetanse for gode kost- og aktivitetsvaner
Cille Sevild, Ph.D., fysioterapeut/prosjektleder, Stavanger kommune

15:55 -16:00   Avslutning

Forskningskonferansen arrangeres av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med regional programkomite. Medlemmer av programkomiteen 2022: Anne Marie Auestad, Graziella Van den Bergh, Ylva Hiorth, Merethe Hustoft, Anja Berg, Edith Victoria Lunde, Vegard Pihl Moen, Tarja Kvalheim, Stein Arne Rimehaug, Randi Skumsnes, Thomas Kadar.

Fann du det du leita etter?