HELSENORGE

Regional Møteplass for habilitering og rehabilitering

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, i nært samarbeid med regional programkomite for Møteplassen, ønsker velkommen til regional digital Møteplass for habilitering og rehabilitering.

Presentasjoner fra dagen finner du her


PROGRAM

09:00 - 09:15 
Velkomen
Baard-Christian Schem, Fagdirektør, Helse Vest

Praktisk informasjon
Maria Ljunglöf, Koordinerande eining, Helse Førde

09:15 - 10:05
Oppfølging og tiltak etter evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Sentrale føringar.
Sigrunn Gjønnes, seniorrådgjevar, Helsedirektoratet

10:05 - 10:25
Læring frå pilotprosjekt Oppfølgingsteam
Trude Gulbranson, Koordinerande eining, Kinn Kommune

Pause

10:40- 11:00
Gode erfaringar med koordinatorrolla i kommune
Siv S. Vigesdal, fagleder og Mari Rygh, fagkonsulent/koordinator, Koordinerande eining, Sandnes kommune

11:00- 11:15
Gode erfaringar med innføring av koordinator i habiliteringstenesta for barn og unge
Mette Lise Sørland, seksjonsleiar, Helse Førde

11:15 - 11:35
Koordinatorrolla i spesialisthelsetenesta som tiltak i Regional plan for habilitering og rehabiltering
Hilde Rudlang, seniorrådgjevar, Helse Vest

11:35- 11:55
Korleis vil Helsefellesskapa bidra til at pasientar med behov for koordinerte tenester erfarer betre koordinerte forløp? 
Astrid Nylenna, Fagdirektør, Programleder for oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan i Helsedirektoratet
(kommer fleire innlegg her)

11:55-12:15
Korleis helseføretaket arbeidar med helsefelleskap i lag med kommunane i Helse Fonna føretaksområde. 
Siv Emberland, nestleiar i Ungdomsrådet i Helse Fonna
Marianne Hauge Wennersberg, leiar FOUSAM, samhandlingskoordinator for kommunane i Helse Fonna-regionen
Sølvi Heimestøl, rådgjevar Samhandling i Helse Fonna og FOUSAM, leiar Nettverk for LMS i Helse Vest

12:15- 12:20
Takk for i dag
Kjersti Eide, Regional koordinerande eining, Helse Vest. 

Med atterhald om endringar

REGIONAL PROGRAMKOMITE

Trude Gulbranson, KE Kinn kommune, Linn Kollanes, Rehabiliteringskoordinator, Helse Førde, Maria Ljunglöf, KE Helse Førde, Gro Kristiansen, Konstituert systemrådgiver, KE i Bergen kommune, Maren Beate Ekenes, Rådgiver Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Bergen, Svein Kristiansen, Representant brukarutval Helse Bergen, Cathrine Nøttingnes, KE Helse Bergen, Arne Olav Hope, representant brukarutval Helse Fonna, Trine Sørensen, Leiar tenestekontoret, Vindafjord kommune, Kristine Aurdal, seksjonsleder Haugesund sjukehus, Sølvi Torvestad, KE Helse Fonna, Anneth Svela, KE i Time kommune, Annette Kommedal for Statsforvalteren i Rogaland, Kjersti Eide, KE Helse Stavanger, Ellen Eiken, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.


Fann du det du leita etter?