Regional forskingskonferanse innan rehabilitering

Konferanse, 02.10.2019, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Velkommen til den årlege regionale forskingskonferansen innan rehabilitering  2019.

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest arrangerer forskingskonferanse innan rehabilitering for forskarar, leiarar og andre interesserte. Konferansen, som er den 5. i rekka som arrangerast i det regionale forskingsnettverket, rettar seg mot medarbeidarar i spesialisthelsetenesta og deira samarbeidspartnarar i kommunehelsetenesta og akademia.

Påmelding

Fristen for påmelding var søndag 15. september.

Pris

Konferanseavgift kr. 700. Betaling ved påmelding.

Program

09:30 – 10:00 Registrering med kaffe/te

10:00 – 10:10 Velkommen til forskingskonferanse
Edith Victoria Lunde, leiar Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

10:10 – 10:30 Hot or not? Tema som rehabiliteringsfeltet burde følge med på.
Stein Arne Rimehaug, rådgjevar Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sørøst, Sunnaas sykehus HF

10:30 – 11:30 Sesjon 1. Møteleiar Graziella Van den Bergh
Førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen

Frisklivssentraler – Virker de? Gro Beate Samdal, Ph.D, førsteamanuensis VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen

Self- management in people living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Heidi Bringsvor, Ph.D, Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Fonna

Teamarbeid – betyr det noe egentlig?
Merethe Hustoft, Ph.D kandidat, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

11:30 – 12:20 Myldretid med lunsj

12:20 – 13:20 Sesjon 2. Møteleiar Merete Røthing
Førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund

Med musikk på hjernen
Geir Olve Skeie, professor Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen

Musikk og Parkinsons sykdom?
Kjetil Vikene, postdoktor Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Hva skal til for å få behandlingen til å virke? Erfaringer fra konsentrerte behandlings-format?
Tore Børtveit, psykologspesialist, OCD teamet Helse Bergen

13:20 – 13:25 Beinstrekk

13:25 – 14:25 Sesjon 3. Møteleiar Inger Johanne Osland, Direktør, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

En sammenligning av effekten av kognitiv funksjonell trening (CFT) med kognitiv pasientundervisning (COPE) hos pasienter med langvarige korsryggsmerter. En randomisert kontrollert studie
Jan Sture Skouen, seksjonsoverlege, Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Helse Bergen, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom
Alexander Hagen Erga, psykolog og post.doc. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Helse Stavanger

Vestibulær rehabilitering
Lene Kristiansen, Ph.D kandidat, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

14:25 – 14:50 Myldretid med forfriskingar

14:50 – 15:50 Sesjon 4. Møteleiar Vegard Pihl Moen, Førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, forsker Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

RCT ved langvarige muskelskjelett smertetilstander Randi Brendbekken, Ph.D, seksjonsoverlege, Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Sykehuset Innlandet

Pasienter med langvarige- og utbredte muskel og skjelettsmerter.
Hvem skal ha hva? - Behandling med vekt på forklaring eller erfaring.
Kan dette besvares i en RCT studie? Tove Dragesund, Ph.D, førstemanuensis Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen

Et randomisert placebo kontrollert forsøk på effekten av antibiotika hos pasienter med langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer (AIM studien)
Jan Sture Skouen, seksjonsoverlege, Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Helse Bergen, professor Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

15:50 -16:00 Avslutning

Presentasjoner fra konferansen

Stein Arne Rimehaug (pdf)Heidi Bringsvor (pdf)Jan Sture Skouen pdf)Gro Beate Samdal (pdf)Kjetil Vikene (pdf)Mari Knapstad (pdf)Randi Brendbekken (pdf)Tore Børtveit (pdf)


Når og kor

Dato
02.10.2019 
Klokkeslett
09:30-16:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Haukeland universitetssjukehus
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
 
Meir informasjon
Påmelding  
Fann du det du leita etter?