Pubertet og seksualitet hos barn og unge med Autismespekterforstyrrelse

Kurs, 13.11.2019, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Det er utarbeidet et undervisningsmateriale for barn og unge med Asperger syndrom og høytfungerende autisme.

Målet med materialet er å kunne ta opp temaer omkring pubertet og seksualitet på en visuell, konkret og strukturert måte for at eleven skal få riktig kompetanse rundt temaene, samt kunne fremme refleksjoner og undring sammen med en trygg voksen. Erfaring viser at materialet kan brukes også av andre med behov for et visuelt og strukturert opplegg.
I kurset vil undervisningsmaterialet og veileder bli gjennomgått.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, skole og andre kurset vil kunne være aktuelt for.

Forfattere av materialet og kursholdere

Annie Mathisen er barnevernspedagog med videreutdanning i psykiatri og sexologi. Hun jobber til daglig som fagkonsulent ved Spesialpoliklinikken, Autismeteamet i Helse Bergen. Mathisen har lang erfaring innen veiledning og kurs i temaer omkring seksualitet og samliv.

Marlin Haarstad er klinisk vernepleier, med fordypning i klinisk miljøterapi. Hun har lang og bred erfaring med arbeide med personer med autisme, og har bllnt annet arbeidet som fagkonsulent v/Spesialpoliklinikken, Autismeteam i Helse Bergen i 13 år. Haarstad er nå ansatt som enhetsleder for avlastningstjenesten i Bergen kommune.

Pris for kurset

Kursavgift: Kr. 200,- og inkluderer enkel lunsj og trykket versjon av undervisningsmaterialet.

Påmelding

Påmeldingfrist: 21. oktober 2019
Meld deg på kurset
 
 

Når og kor

Dato
13.11.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Stad
Kronstad DPS
  
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
i samarbeid med Spesialpoliklinikken i Helse Bergen 
Kontaktinformasjon
Unni Sagstad
Telefon: 55 95 61 95, 971 74 943
unni.sagstad@helse-bergen.no
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.