HELSENORGE

Psykisk lidingar ved utviklingshemming og/eller autisme

Kurset har fokus på psykiske lidingar hos personar med utviklingshemming og/eller autisme. Kurset vil gi informasjon om korleis oppdage teikn på psykisk lidingar samt om aktuelle miljøterapeutiske intervensjonar.

Kurset har fokus på psykiske lidingar hos personar med utviklingshemming og/eller autisme. Kurset vil gi informasjon om korleis oppdage teikn på psykisk lidingar samt om aktuelle miljøterapeutiske intervensjonar.

Kurset kan verte tilpassa utifrå behov og problemstilligane. 

Målgruppe 

Fagpersonar med 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning. Kurset er eigna for grupper på 20-60 deltakarar.

Varighet

Ein versjon på 5 timar og ein på 3 timar. 

Praktisk informasjon 

Lokal arrangør / bestillar har ansvar for praktisk tilrettelegging av kurset (kurslokale, påmelding, kaffi / te og lunsj). 

Arrangør 

Habiliteringsavdelinga for vaksne ved Haukeland universitetssjukehus

Kontakt

Førespurnad om bestillingskurs kan sendast til postmottak.habilitering@helse-bergen.no


Fann du det du leita etter?