Psykisk Helse Temakveld

Kurs

 

Målsetjing

  • Få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik i kvardagen
  • Høve til å møte andre i same situasjon

Tid 2021

Dato og tema kjem

Arrangør: Fylkesbiblioteket, Vestlandet 

Temakvelden er gratis

Velkommen.

Når og kor

Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Telefon 55 97 47 80
E-post lms@helse-bergen.no
www.helse-bergen.no