Psoriasisartritt

Kurs, Arrangerast ein gong i året, Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

Tid 2021

Dato kommer

Pris   

Eigendel etter gjeldande takstar (skal skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort). Pårørande gratis. Ein enkel lunsj er inkludert.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

For å kunne delta på kurset, må man ha tilvisning frå eigen lege.

Tilvisning sendast til 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen
Merk tilvisning med "Psoriasisartritt"
 
Tilvisning gjeld som påmelding. Du vil motta bekreftelse på tildelt plass. Program vil bli tilsendt i posten.

Kurset er arrangert av Revmatologisk avdeling og Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)i samarbeid med LMS i Bergen.   
  
For ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med oss på 55 97 54 00.

Når og kor

Tid
Arrangerast ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) i samarbeid med LMS i Bergen.  
Kontaktinformasjon
Praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen,
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekka etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekka kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515  www.pasientreiser.no:

  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.