PROM konferanse 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 31.05.2017, Fagsenter for pasientrapporterte data

 

«Pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregister, forsking og kvalitetsforbetring - framtidas utfordringar og moglegheiter»

Påmelding til konferansen er no opna:

NB! Frist for påmelding er 23. mai 2017.

Lenkja til Læringsportalen for interne deltakarar er: http://sso.laeringsporatalen.no/

Eksterne deltakarar går inn på: www.laeringsportalen.no 

Opprett ein brukar ('Registrer deg') og under ‘Organisasjon’ vel du ‘Helse Bergen Ekstern’. Logg deg deretter på, søk opp «PROM-konferanse» i kurskatalogen og meld deg på.

Vi har fått tilbakemelding om at nokon har hatt problem med å melde seg på konferansen. Gjeld dette deg, kan du ta kontakt med Inger Elise Engelund, som vil hjelpe deg med påmelding: inger.elise.engelund@helse-bergen.no

Det er ingen kursavgift for deltaking

Program

 

Kl. 09.30-10.00 
Registrering med servering av kaffe og te

Kl. 10.00-10.05  
Opning v/ Tone M. Norekvål, leiar av Fagsenter for pasientrapporterte data og professor ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet

Sesjonen blir leia av Eva Stensland, leiar av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE)

Kl. 10.05-11.05 
Using PROMs in Clinical Practice: rational, evidence and implementation framework v/ Jose M. Valderas, Professor of Health Services & Policy Research, University of Exeter Medical School, UK  

Kl. 11.05-11.30 
PROMIS på norsk – kva er gjort og kva står igjen? v/Stein Arne Rimehaug, rådgjevar i Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering Sunnaas, Helse Sør-Øst

Lunsj

Sesjonen blir leia av Clara Gram Gjesdal, viseadministrerande direktør i Helse Bergen og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Kl.12.30-12.50 
Bruk av PROM i medisinske kvalitetsregister v/ Kjell Morten Myhr, overlege ved Nevroklinikken Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

Kl. 12.50-13.10                                                                                    Rutinemessig måling av pasientrapporterte data med klinisk tilbakemeldingssystem for betre brukarmedverknad og kvalitet på helsetenester v/ Stig Magne Solstad, psykolog ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde og stipendiat ved Universitetet i Bergen  

Kl. 13.10-13.30 
Bruk av pasientrapporterte data (PROM) i Norsk diabetesregister for vaksne v/ Anne Haugstvedt, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet  

Kl. 13.30-13.50 
Erfaringar med å utvikle og implementere PRO-prosjekt i klinisk praksis, v/ Liv Marit Valen Schougaard, prosjektkoordinator ved AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest i Danmark og stipendiat ved Aarhus Universitet

Pause / beinstrekk

Sesjonen blir leia av Olav Røise, leiar ved Interregional styringsgruppe for Medisinske kvalitetsregistre og professor ved Universitetet i Oslo og Stavanger universitetssjukehus

Kl. 14.10-14.30 
Juridiske utfordringar ved innhenting av PROM v/ Heidi Talsethagen, jurist og seniorrådgjevar ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  

Kl. 14.30-15.00
Elektroniske løysingar for innhenting av PROM v/ John Petter Skjetne, produktansvarleg ved Medisinske registreringssystem (MRS), Helse Midt-Norge IT (HEMIT)

Kl. 15.00-15.20                                                                                                     EQ-5D: ein indeks for helserelatert livskvalitet v/ Andrew Garratt, seniorforskar ved Kunnskapssenteret for helsetenesta i Folkehelseinstituttet

Kl. 15.20-15.40 
Nokre statistiske utfordringar ved analyse av PROM v/Kyrre Breivik, forskar II ved Uni Research Helse, RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og Unge

Kl. 15.40-15.50 
Avslutning av dagen v/ Linn Bæra, leiar av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data

Når og kor

Dato
31.05.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Fagsenter for pasientrapporterte data