PROM konferanse 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 31.05.2017, Fagsenter for pasientrapporterte data

 

«Pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregister, forsking og kvalitetsforbedring - framtidas utfordringar og moglegheiter»

Påmelding: Informasjon om påmelding til konferansen kjem seinare

Program

 

Kl. 09.30-10.00 
Registrering med servering av kaffe og te

Kl. 10.00-10.05  
Opning v/ Tone M. Norekvål, leiar av Fagsenter for pasientrapporterte data og professor ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet

Sesjonen blir leia av Eva Stensland, leiar av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE

Kl. 10.05-11.05 
Introduction to PROMIS v/ Jose M. Valderas, Professor of Health Services & Policy Research, University of Exeter Medical School, UK  

Kl. 11.05-11.30 
PROMIS på norsk – kva er gjort og kva gjenstår? v/Stein Arne Rimehaug, rådgjevar i Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering Sunnaas, Helse Sør-Øst

Lunsj

Sesjonen blir leia av Olav Røise, leiar ved Interregional styringsgruppe for Medisinske kvalitetsregistre og professor ved Universitetet i Oslo

Kl.12.30-12.50 
Bruk av PROM i medisinske kvalitetsregister v/ Kjell Morten Myhr, overlege ved Nevroklinikken Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

Kl. 12.50-13.10                                                                                    Rutinemessig måling av pasientrapporterte data med klinisk tilbakemeldingssystem for bedre brukermedverknad og kvalitet på helsetenester v/ Stig Magne Solstad, psykolog ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde og stipendiat ved Universitetet i Bergen  

Kl. 13.10-13.30 
Bruk av pasientrapporterte data (PROM) i Norsk diabetesregister for vaksne v/ Anne Haugstvedt, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet  

Kl. 13.30-13.50 
Erfaringar med å utvikle og implementere PRO-prosjekt i klinisk praksis, v/ Liv Marit Valen Schougaard, prosjektkoordinator ved AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest i Danmark og stipendiat ved Aarhus Universitet

Pause / beinstrekk

Kl. 14.10-14.30 
Juridiske utfordringar ved innhenting av PROM v/ Heidi Talsethagen, jurist og seniorrådgiver ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  

Kl. 14.30-15.00
Elektroniske løysingar for innhenting av PROM v/ John Petter Skjetne, produktansvarlig ved Medisinske registreringssystem (MRS), Helse Midt-Norge IT (HEMIT)

Kl. 15.00-15.20                                                                                                     EQ-5D: en indeks for helserelatert livskvalitet v/ Andrew Garratt, seniorforsker ved Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Kl. 15.20-15.40 
Nokre statistiske utfordringar ved analyse av PROM v/Kyrre Breivik, forsker II ved Uni Research Helse, RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og Unge

Kl. 15.40-15.50 
Avslutning av dagen v/ Linn Bæra, leder av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data

Når og kor

Dato
31.05.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Fagsenter for pasientrapporterte data