HELSENORGE

Problematisk skolefravær og vegring hos elever med autisme

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest webinar om temaet "Problematisk skolefravær og vegring hos elever med autisme".

Om tema

I webinaret vil du få høre om hva vi vet når barn og unge med autismespektertilstander har vansker med å gå på skolen. Ellen K Munkhaugen vil legge frem resultater fra egen og andres forskning på feltet. Hun vil også snakke om nødvendigheten av tidlig identifisering, kartlegging og det vi kjenner til av virksomme elementer i tiltak for å avhjelpe vanskene.

Foreleser

Ellen Kathrine Munkhaugen er utdannet spesialpedagog, har master i ledelse og skrev sin doktoravhandling om autisme og skolevegring. Hun har lang erfaring som spesialpedagog og rådgiver. Hun er nå leder for Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus HF og leder et samarbeidsprosjekt om behandling av skolevegringsatferd i Ringerike kommune.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, i skole og PPT, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.
Fann du det du leita etter?