HELSENORGE

Porphyria cutanea tarda (PCT) - digitalt kurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 16.11.2022, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

 

Kurset vil bestå av korte videoforedrag etterfulgt av ein spørjetime. 

Kurset vil ha fokus på å hindre nye utbrudd av sjukdommen, og vil ta føre seg tema som årsak til sjukdom, utløysande faktorar, symptom, behandling, sårstell, førebygging, langtidskomplikasjonar, genetisk veiledning og testing, samt når og korleis ein kan beskytte seg mot sollys. 

Alle som har fått ei PCT-diagnose dei siste tre åra vil få skriftleg invitasjon. Andre som ynskjer å væra med på kurs kan ta kontakt med NAPOS for å få ei lenke til påmelding.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng ikkje tilvisning, men må melde deg på digitalt.

Når og kor

Dato
16.11.2022 
Klokkeslett
17:00-20:00
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS
 
Kontaktinformasjon
Maja Strand
Tlf. 55 97 31 70
E-post: porfyri@helse-bergen.no 
 
Meir informasjon
porfyri@helse-bergen.no  

Påmeldingsfrist 2. november

Fann du det du leita etter?