Porphyria cutanea tarda (PCT)

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 19.10.2020-20.10.2020, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

 

Kurset vil ha fokus på å forebygge nye utbrudd av sykdommen, og vil bestå av pasienthistorier, forelesninger og samtalegrupper. Kurset vil ta for seg temaer som årsak til sykdommen, utløsende faktorer, symptomer, behandling, forebygging, langtidskomplikasjoner samt genetisk veiledning og testing. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Alle med diagnose PCT som har sendt inn kontrollprøve dei siste sju åra er kalla inn til kurs. Andre som ynskjer å væra med på kurs kan ta kontakt med NAPOS for å få ei henvisning og lenke til påmelding.

Når og kor

Dato
19.10.2020-20.10.2020 
Klokkeslett
10:00-15:00
Stad
Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, Bergen
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS
 
Kontaktinformasjon
Irene L. Duinker
Tlf. 55 97 31 70
E-post: porfyri@helse-bergen.no 
 
Meir informasjon
Påmeldingsfrist: 14. september 2020  

Fann du det du leita etter?