PHARC

Kurs , Ein gong i året , Nevroklinikken, Nevrologisk avdeling, Nevropoliklinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

Målsetting

  • Kunnskap skal bidra til økt trygghet og meistring i kvardagen
  • Dialog med representantar fra ulike faggruppar
  • Anledning til å møte andre i same situasjon

Tid 2017

8. og 9. mars kl. 09.00 - 15.00 begge dagar.

Pris

Eigendel etter gjeldande satsar for pasientar (skrives på eigendelskort. Gratis ved frikort). Pårørande gratis. Enkel lunsj serveres.


Tolk/ledsager

Du må selv bestille tolk/ledsagar fra NAV Hjelpemiddelsentralen v/tolketjenesten utfra ditt behov.

Avbestilling senest 24 timer før kurs. Dersom du ikkej møter til avtalt kurs, krever sykehuset ein eigendel etter gjeldande satser. Dette gjelder også om du har frikort.

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Tilvisning fra lege. Pårørande oppfordres til å delta.

Tilvisingsskjema (pdf)


Tilvisning sendast til
Lærings- og meistringssenteret i Bergen
Ulriksdal 2
5009 Bergen

Når og kor

Tid
Ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Nevropoliklinikk, Lærings- og meistringssenteret, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken
Læringstilbudet er et samarbeid mellom Nevrologisk avdeling, Statped Vest fagavdeling døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker og LMS. 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.n 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter innkalling. Ta vare på kvitteringer. Pårørende kan også få dekket kostnader dersom det står i henvisning fra lege at pårørende skal ledsage.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.