PEGASUS gruppelederopplæring

Kurs , 13.05.2019 , Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

PEGASUS er et psykoedukativt kursopplegg for voksne med ADHD og deres nærmeste.

PEGASUS er et standardisert gruppekurs som er ment å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnose er gitt. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting i programmet å bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD. Gruppeformatet er et bra forum for å treffe andre i lignende situasjon

Målgruppe

Kurset retter seg til psykologer, leger, sykepleiere og fagpersoner ansatt i spesialisthelsetjenesten som ønsker å være gruppeledere for PEGASUS kurs.

PEGASUS intervensjonen

PEGASUS intervensjonen er utarbeidet og hentet fraforskning og erfaring ved Karolinska Instituttet, Stockholm, psykologspesialist og forsker Tatja Hirvikoski.

Gruppelederkursets dagsprogram

Gruppelederkursets dagsprogram består av følgende forelesninger:

  • Introduksjon
  • Praktisk gjennomføring
  • Generelle prinsipper og målsettinger
  • Kursprogrammet, og tilpasningene til norske forhold

Gruppelederkursets målsettinger for deltagerne

  • Fått grundig introduksjon til behandlingsmetoden
  • Har et godt overblikk over kursprogrammet og egnede forelesere til et PEGASUS-kurs
  • Kunne praktisk gjennomføre et PEGASUS-gruppekurs med utgangspunkt i manual for kursansvarlige
  • Kunne forelese på et PEGASUS-kurs med utgangspunkt i kursmaterialet og opplæringskurset

Forelesere

Merete Møller. Ansvarlig for norsk versjon av PEGASUS, Psykiatrisk sykepleier og fagutviklingsrådgiver 

Natalie Månskär Modh. Psykolog under spesialisering

Kursmateriell

Deltagere anbefales å ha kjøpt bøkene, og ha bladd igjennom det føre kurset starter.

Kursmateriale består av:

Påmelding

Påmeldingsfrist 29. april 2019. Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser.
Påmelding til arrangementet

Når og kor

Dato
13.05.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Scandic Hotell, Håkonsgaten 2, Bergen sentrum
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Kontakt
Unni Sagstad
55 95 61 95, 971 74 943
 
Meir informasjon
Påmelding til arrangementet  
unni.sagstad@helse-bergen.no
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.