HELSENORGE

PEGASUS Gruppelederkurs 2022

PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Kurset er godt egnet som første intervensjon
etter diagnostisering.

Generelt om PEGASUS 

PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering. 

Kursmaterialet PEGASUS er utviklet på det Karolinska Instituttet av psykologspesialist Tatja Hirvikoski. Kurset har solid forskningsstøtte og er tilpasset norske forhold. Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting å 
bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD. 


Målgruppe

PEGASUS gruppelederkurs er rettet til fagpersoner som kan tenke seg å lede et PEGASUS kurs. Dette kan være psykologer, leger, sykepleiere og andre fagpersoner som har interesse for og kunnskaper om ADHD.


Kursprogram 

Gruppelederkurset går over en dag. Kurset
inkluderer forelesninger om:

  • Utviklingen av PEGASUS og teorien bak intervensjonen
  • Praktisk gjennomføring av PEGASUS-kurs
  • Generelle prinsipper og målsettinger for deltakere PEGASUS-kurs
Etter endt kurs er det en målsetting at kommende gruppeledere har fått:

  • En grundig introduksjon til behandlingsmetodikken
  • Et godt overblikk over kursprogrammet og hvilke fagpersoner som må inkluderes
  • Innsikt som muliggjør å lede og forelese på et PEGASUS-kurs med utgangspunkt i manual for kursansvarlige 

Kursmateriell

Deltagerne anbefales å kjøpe kursbøkene, og ha bladd gjennom disse før gruppelederkurset. 

Kursmateriellet består av:

  • PEGASUS – Kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Manual for kursansvarlig (inkl. minnepinne med forelesninger, tilleggsmateriale med mer)
  • PEGASUS kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Kursbok for kursdeltagere
Bøkene kan bestilles fra forlaget Hogrefe

Kurset er godkjent av Psykologforeningen

Kurset arrangeres av de Regionale kompetansetjenestene/fagmiljøene for autisme, ADHD og Tourettes 
syndrom i Helse Vest, Helse Midt, Helse Nord og Helse Sør-Øst


Kursleder og forelesere 

Merete Møller, ansvarlig for norsk versjon av PEGASUS
Psykiatrisk sykepleier og fagutviklingsrådgiver

Natalie Månskär Modh 
Psykologspesialist

Pris: 1000,- 

Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset med plasser, og kun 10 plasser per helseregion. 
Vær derfor rask med påmelding!


Påmelding

Send epost med navn og fakturaadresse til sjob@ous-hf.no


Spørsmål

Bodil Sjømæling
RKT Helse Sør-Øst
Telefon  90 25 72 58  eller epost sjob@ous-hf.noFann du det du leita etter?