Pegasus gruppelederkurs

PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering.

Kursprogram

Gruppelederkurset går over en dag. Kurset inkluderer forelesninger om:

• Utviklingen av PEGASUS og teorien bak intervensjonen
• Praktisk gjennomføring av PEGASUS-kurs
• Generelle prinsipper og målsettinger for deltakere PEGASUS-kurs

Etter endt kurs er det en målsetting at kommende gruppeledere har fått:
• En grundig introduksjon til behandlingsmetodikken
• Et godt overblikk over kursprogrammet og hvilke fagpersoner som må inkluderes
• Innsikt som muliggjør å lede og forelese på et PEGASUS-kurs med utgangspunkt i
manual for kursansvarlige


Kursmateriell

Deltagerne anbefales å kjøpe kursbøkene, og ha bladd gjennom disse før gruppeleder-kurset.

Kursmateriellet består av:

• PEGASUS – Kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Manual for kursansvarlig
(inkl. minnepinne med forelesninger, tilleggsmateriale med mer)
• PEGASUS kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Kursbok for kursdeltagere

Kursholdere er psykiatrisk sykepleier og fagutviklingsrådgiver, Merete Møller som og ansvarlig for norsk versjon av PEGASUS, og psykologspesialist Natalie Månskär Modh

Kurset arrangeres av de regionale kompetansetjenestene/fagmiljøene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst.

Tid: 25 oktober 2021, kl. 09.00 - 16.00
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Deltakeravgift: 1000,- per person

Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset med plasser, og kun 10 plasser per helseregion. Vær derfor rask med påmelding!

Påmelding


Om PEGASUS

PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste.
Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering.

Kursmaterialet er utviklet på det Karolinska Instituttet av psykologspesialist Tatja
Hirvikoski. Kurset har solid forskningsstøtte og er tilpasset norske forhold.

Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte
og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting å
bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD.


Målgruppe

PEGASUS gruppelederkurs er rettet til fagpersoner som kan tenke seg å lede et
PEGASUS kurs. Dette kan være psykologer, leger, sykepleiere og andre fagpersoner som
har interesse for og kunnskaper om ADHD.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til:
Bodil Sjømæling
RKT Helse Sør-Øst
Tel: 90 25 72 58  eller epost sjob@ous-hf.no

Fann du det du leita etter?