Pediaterdagene 2017

Fagseminar , 18.01.2017-20.01.2017 , Barne- og ungdomsklinikken

Nå er det like før Pediaterdagene 2017 begynner!
Det nye Barne- og ungdomssykehuset er dessverre ikke ferdig, og Pediaterdagene avholdes på Bikuben som ligger midt i Haukelandsparken
 
EBU.jpg
 
SPISS- og LIS-kurs begynner klokken 09.00 på onsdag 18. januar og avholdes hhv. på Bikuben og Ferdighetssenteret i Sentralblokken. Registrering på Pediaterdagene er åpent fra 08.30 i Bikuben
 
Det er så langt meldt inn interessegruppemøter for Nyfødt, Gastro, IPHO/Kardio, Endo og Spiro-gruppen.
 

Program for interessegruppemøter

Samlet program Interessegruppemøtene.pdf

Program for Pediaterdagene 2017

Program Pediaterdagene 2017.pdf Se program for SPISS-kurs (pdf)

 

Onsdag 18. januar

Kl. 08.30-10.00   Registrering

Kl. 09.30-16.00   SPISS-kurs
Tropemedisin / flyktning helse

Kl. 09.30-16.00   LIS-forkurs
Akuttmedisin
 
Kl. 15.00-16.15   Registrering

Kl. 16.15-16.30   Åpning & Velkommen
Ved Klinikkdirektør og Leder for Ungdomsrådet

Kl. 16.30-18.45   Stamceller

Kl. 16.30-17.15   Stem cells in pediatrics – state of the art and future perspectives (Prof Joel Glover, Nasjonalt senter for stamcelleforskning, UiO)

Kl. 17.15-17.30   Pause

Kl. 17.30-18.00   Er stamcelleforskning relevant for diabetikere?
(Prof/Overlege Helge Ræder, Seksjon for endokrinologi, BUK, HUS)

Kl. 18.00-18.30   Stamcellemodeller ved Bronchopulmonal dysplasi
(PhD stipendiat Mariann Bentsen, BKB, HUS)

Kl. 18.30-18.45   Diskusjon og avsluttende kommentarer

Kl. 20.00-23.00   Get together UNA Bryggen inkl. Escape Bryggen
 

Torsdag 19. januar

Kl. 08.00-08.30   Registrering
Kl. 08.30-10.30   Centre for Intervention Science in maternal and Child Health (CISMAC)
Kl. 08.30-09.15   Global disaster medicine – challenges in running health care with extremely limited resources (Assoc. Prof Johan von Schreeb, Karolinska institutet/Médecins sans Frontières (MSF))

Kl. 09.15-09.45   Paediatrics and Child Health practice in a resource limited setting (Prof James K Tumwine, Makerere University, Uganda)

Kl. 09.45-10.00   Pause

Kl. 10.00-10.20   CISMAC – a somewhat different Center of Excellence
(Prof Halvor Sommerfelt, Institutt for global helse og samfunnsmedisin)

Kl. 10.20-10.50   The PROMISE PEP trial – an example of a CISMAC-
related trial (Prof Thorkild Tylleskär, Institutt for global helse og samfunnsmedisin)

Kl. 10.50-11.00   Pause

Kl. 11.00-11.35   Barn i kliniske studier

Kl. 11.00-11.35   Utfordringer ved kliniske utprøvninger på barn
(Overlege Camilla Tøndel, seksjon for nefrologi, Leder klinisk forsknings post for barn, BUK, HUS)

Kl. 11.35-12.30   Lunsj

Kl. 12.30-13.10   Forskning ved HUS/UiB
Forskningslederne presenterer

Kl. 13.10-13.25   Pause

Kl. 13.25-15.45   Frie Foredrag

Kl. 13.25- 14.25   Del I
Kl. 14.25- 14.45   Pause
Kl. 14.45- 15.45   Del II

Kl. 15.45-16.00   Pause

Kl. 16.00-18.00   Interessegruppemøter

Kl. 19.30-             Festmiddag på Fløyen Folkerestaurant

Fredag 20. januar

Kl. 08.00-08.30   Registrering
Kl. 08.30-11.00   Energisenteret for barn og unge. Et senter for fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov

Kl. 08.30-08.50   Fysisk aktivitet blant barn og unge med særskilte behov (Prof/Overlege Gottfried Greve, Seksjon for kongenitt kardiologi, BUK, HUS)

Kl. 08.50-09.00   Hva vil vi med «Energisenteret for barn og unge»? (Torild Vedeler, Leder Energisenteret for barn og unge)

Kl. 09.00-09.40   Exercice induced Laryngeal Obstruction – alt som piper er ikke astma (Overlege Hege Clemm, Seksjon for infeksjon-, lunge og allergisykdommer, BUK, HUS)

Kl. 09.40-09.55   Pause

Kl. 09.55-10.15   Skinne, Botox eller operasjon – kan databasert ganganalyse gi svaret? (Overlege Aanen Aarli, Seksjon for nevrologi, BUK, HUS)

Kl. 10.15-10.55   Idrett, trening og konkurranser hos barn med medfødte hjertefeil. (Overlege Asle Hirth, Seksjon for kardiologi, BUK, HUS)

Kl. 10.55-11.10   Pause

Kl. 11.10-11.20   Utdeling av Barnehelseprisen

Kl. 11.20-12.20   Styrets time

Kl. 12.20-12.30   Presentasjon av Vårmøtet 2017

Kl. 12.30-13.30   Lunsj

Kl. 13.30-14.00   Registerforskning i Norge

Kl. 13.30-14.00   Hva får vi igjen for å bruke tid på helseregistre?
(Overlege Kristoffer Brodwall, BUK, HUS)

Kl. 14.00-15.45   Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Kl. 14.00-14.30   Nasjonale føringer (Overlege Kathinka Aslaksen, Seksjon for nevrologi, BUK, HUS)

Kl. 14.30-14.40   Pause

Kl. 14.40-15.10   Hvordan påvirker LAR behandling barnas utvikling? (PhD Stipendiat Eivind Sirnes, BUK, HUS)

Kl. 15.10-15.40   Pasientforløp på tvers av klinikker (Overlege Silja Griffiths, Seksjon for nevrologi, BUK, HUS)

Kl. 15.40-15.45   Avslutning, vel hjem
 
Med forbehold om endringer

   

   

Alt du trenger å vite

Se oversikten over alt du trenger å vite (pdf)

Sosiale happenings

Onsdag 18. januar:
Get together på UNA restaurant & mikrobryggeri, et hus dedikert til smak og opplevelser. Løs gåter, knekk koder, og vinn friheten på Escape Bryggen. Fra klokken 20.00-

Torsdag 19. januar:
Festmiddag på Fløyen Folkerestaurant, et sted med utsikt utover det vanlige. Oppmøte ved Fløybanen klokken 19.30


Frie Foredrag

Abstrakt for frie foredrag sendes til:     motesekretaer@barnelegeforeningen.no

Frist 16. desember 2016!

Informasjon om de frie foredragene finner du på: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/NBF-moter/Frie-foredrag/  


Hotell

Hotellet Grand Terminus ligger meget sentralt vis a vis togstasjonen og Bystasjonen (busstopp). Det er bussavgang til Haukeland sykehus hvert 7.minutt eller start dagen med en deilig gåtur på ca. 20 min. Kort vei til Bryggen og Fløybanen hvor vi samles hhv onsdag og torsdag kveld.
 
Avtalepris: Enkeltrom m/ frokost 810 kr, dobbeltrom m/ frokost 1010 kr
 
For bestilling følg denne linken. Hotell Grand Terminus kan også kontaktes på 55 21 25 00, oppgi referansenummer 4019001 for avtalepris.

Påmelding

Følg link til eget påmeldingsskjema

Priser

SPISS-kurs 18. januar   kr 1000,-
Forkurs 18. januar    kr 500,-
Pediaterdagene (før 15.12)   kr 3300,-
Pediaterdagene (etter 15.12)  kr 3800,-
Enkelt dag (onsdag + torsdag eller fredag) kr 2200,-
Get together 18. januar   Inkludert i kursavgift
Festmiddag    kr 800,-

Henvendelser

Ansgar Berg, mail: ansgar.berg@helse-bergen.no, mob +4797071001

 

 

Mer om Pediaterdagene

 

SPISS-kurset første dag omhandler tropemedisin og flyktningehelse. Her kan du tilegne deg aktuell og viktig kunnskap som berører oss pediatere mer og mer i en tid med folkevandringer på tvers av landegrenser. Årets LIS-kurs vil ta for seg pediatrisk akuttmedisin med fokus på praktisk trening og øvelser i nye lokaler på sykehusets Ferdighetssenter.

Kan stamcelleforskning og behandling påvirke din pediatriske hverdag? Gå ikke glipp av «state of the art» sesjonen: Stem cells in pediatrics – state of the art and future perspectives

Andre dag av kongressen åpnes av Centre for Intervention Science in maternal and Child Health (CISMAC). Internasjonal katastrofemedisin, perinatal helse og globale helseprioriteringer er viktige stikkord for denne sesjonen.  

Kliniske studier med barn er en av hjørnestenene for videreføring av pediatrien. Forskningsposten for barn ved Haukeland universitetssjukehus kan kanskje gi deg svaret på hvordan du kan bidra for tryggere behandling der du jobber? 

Pediaterdagene gir deg også mulighet til å presentere pediatrisk forskning eller studier som du brenner for under sesjonen frie foredrag. Foredraget ditt vil bli vurdert for innhold og fremførelse og premiering for beste frie foredrag er en selvfølge.

Også Interessegruppemøter avholdes på Pediaterdagene for at nettopp du skal kunne utveksle erfaring med gode kollegaer på tvers av helseforetakene.

Tredje og siste dag vil vies Fysisk aktivitet hos barn og unge med særskilte behov og Registerforskning hvor det nye Energisenteret for barn og unge ved Haukeland universitetssjukehus står sentralt. 

Barnelegeforeningen har engasjert seg i helse til barn av gravide kvinner i Legemiddelassistert rehabilitering. Nasjonale føringer, brukerperspektiv og pasientforløpet for alle involverte vil bli grundig belyst.

Like viktig som faglig påfyll er det gode møtet med andre kollegaer. Programkomiteen i Bergen kan love at sosiale arenaer vil befinne seg høyt og lavt i sjarmerende omgivelser med en ramme som er byen blant de 7 fjell verdig.Følg oss i sosiale medier

Facebook-ikon. Grafikk  
Pediaterdagene 2017
Instagram-ikon. grafikk 
pediaterdagene2017
Snapchat-ikon. Grafikk 
ped-dagNår og kor

Dato
18.01.2017-20.01.2017 
Klokkeslett
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter  
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken
 
Kontakt
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.