HELSENORGE

PCT-kurs

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arrangerer i november 2023 et landsomfattende kurs for personer som har porphyria cutanea tarda (PCT).

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Målgruppen for kurset er hovedsakelig nydiagnostiserte og personer med PCT som ikke har vært på kurs tidligere. Ta kontakt med NAPOS på telefon 55 97 31 70 om du ønsker å delta på kurset.

Kurset vil omhandle temaer som årsaker til sykdommen, symptomer, behandling, forebygging, oppfølging og langtidskomplikasjoner samt genetisk veiledning og testing. I tillegg til forelesninger, vil det også være pasienthistorier og samtalegrupper. 

Fann du det du leita etter?