Pasientens eHelsetjeneste - nye muligheter for psykisk helsevern

Konferanse, 21.11.2017, eMeistring

Psykisk helsevern når ikkje ut til alle som treng effektiv behandling. Omfanget av psykiske helseplager er aukande og konsekvensane er store både for individer og økonomi.

Ny teknologi kan bidra til å auke tilgangen på psykologiske helsetenester, men korleis utfordrar teknologien dagens organisering?

Nokre smakebitar

Korleis kan vi best møte sjukdomsbyrda knytt til angst og depresjon?
Ph.D. Pim Cuijpers, Professor of Clinical Psychology at the VU University Amsterdam.
Verdensledende forsker på mental helse og sykdomsbyrde.
Les mer om Ph.D. Pim Cuijpers

MindSpot-klinikken i Australia har behandla 65 000 menneske med lette og moderate psykiske lidingar.
Professor Nick Titov, Co-Director eCentreClinic and Director of Mindspot, Maquarie University, Sydney.
Les mer om Mindspot-klinikken

Sverige var først i verda med å tilby rettleia internettbehandling i klinikk.
PhD Kerstin Blom, Karolinska Instituttet, Sverige.
Les mer om Internetpsykiatri.se

Moglegheiter og avgrensingar i pasientens ehelseteneste.
Linn Bæra, leiar for det regionale brukarpanelet (RBP) i Helse Vest.

eMeistring deler erfaringar og resultat frå klinikken.

Invitasjon til konferansen (pdf)

Påmelding

Påmeldingsfristen er 20. oktober 2017.

Meld deg på konferansen

Når og kor

Dato
21.11.2017 
Klokkeslett
10:00-16:30 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
eMeistring
 
Kontakt
Seksjonsleiar Kristin Hogstad Bruvik
Telefon: 55957179 / 97672442
kristin.hogstad.bruvik@helse-bergen.no