Pasientens eHelsetjeneste - nye muligheter for psykisk helsevern

Konferanse, 21.11.2017, eMeistring

Psykisk helsevern når ikkje ut til alle som treng effektiv behandling. Omfanget av psykiske helseplager er aukande og konsekvensane er store både for individer og økonomi.

Ny teknologi kan bidra til å auke tilgangen på psykologiske helsetenester, men korleis utfordrar teknologien dagens organisering?

Program for konferansen

10.00 – 10.15
Velkommen

Sesjon 1: Visjoner, behov og barrierer

10.15 – 10.45
Visjonen om pasientens helsetjeneste
Erik Hansen, Adm.dir Helse Vest IKT

10.45 – 11.00
Pause

11.00 – 11.30
Refleksjoner fra brukerperspektivet
Linn Bæra, Leder for det regionale brukerpanelet (RBP)
Helse Vest

11.30 – 11.45
Pause

11.45 – 12.30
Reduksjon av sykdomsbyrden ved psykiske lidelser ved hjelp av e-helse og m-helse
PhD Pim Cuijpers, Vrije Universiteit Amsterdam

12.30 – 13.15
Lunch

Sesjon 2: Gode modeller

13.15 – 13.35
Hva skjer når pasienten tar direkte kontakt med eMeistring?
PhD Tine Nordgreen
Haukeland universitetssykehus / Universitetet i Bergen

13.35 – 13.55
Intervju med pasienter som har gjennomført behandling i eMeistring
Kjersti Skare og Reidar Nævdal, eMeistringsterapeuter

13.55 – 14.10
Pause

14.10 – 14.30
Tidlig oppdagelse av psykose
Camilla Burgess, TOPS, Haukeland universitetssykehus

14.30 – 14.50
Behandling på video
Erlend Bønes og Eirin Rødseth - Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetet i Nord-Norge

14.50 – 15.00
Pause

15.00 – 15.25
Mindspot: Videointervju med PhD Nick Titov
Maquarie University, Australia

15.25 – 15.45
Den svenske modellen - internetpsykiatri.se
PhD Kerstin Blom, Karolinska Instituttet, Sverige

15.45 – 16.00
Pause

Sesjon 3: Psykiske e-helsetjenester 2035

16.00 – 16.30
Fremtidens psykiske e-helsetjenester
Paneldebatt med mulighet for innspill og spørsmål fra salen
Ketil Nordstrand fra Helsedirektoratet innleder

Programmet i pdf

Invitasjonen

Invitasjon til konferansen (pdf)

Påmelding

Ny frist: 1. november 2017.

Meld deg på konferansen

Når og kor

Dato
21.11.2017 
Klokkeslett
10:00-16:30 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
eMeistring
 
Kontakt
Seksjonsleiar Kristin Hogstad Bruvik
Telefon: 55957179 / 97672442
kristin.hogstad.bruvik@helse-bergen.no