HELSENORGE

Spiseforstyrringar - pårørendeseminar

Velkommen til seminar med informasjon og samtaler om spiseforstyrrelser. Seminaret retter seg til foreldre, søsken eller andre nærstående til personer med en spiseforstyrrelse.

Vi vet at det å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse er en tøff prosess, som ofte tar lang tid. Pårørende vil gjerne støtte, men er ofte usikre på hvordan de skal forholde seg og kunne være til hjelp.

Siden 1999 har brukerorganisasjonen ROS og Seksjon for spiseforstyrrelser, HUS arrangert seminar for pårørende.

Alle spørsmål og innlegg under seminaret må være formulert på et generelt grunnlag, unngå spørsmål knyttet til en bestemt person. For spørsmål av privat karakter henviser vi de respektive behandlere/institusjoner.

Seminaret er gratis!


PROGRAM FOR PÅRØRENDESEMINAR

 • Kl. 09.00: Velkomst og informasjon om dagen.
 • Kl. 09.10: Hvilken funksjon har en spiseforstyrrelse?
  •  v/ psykolog Asle Halvorsen, Avdeling spiseforstyrrelser
 • Kl. 10.00: Pause.
 • Kl. 10.15: Hvilken funksjon har en spiseforstyrrelse? Del 2. 
  • Psykolog Asle Halvorsen fortsetter.
 • Kl. 11.00: Lunsj i kurslokalene.
 • Kl. 12.00: Samtale i mindre grupper.
  • Presentasjon av ROS, senteret for spiseforstyrrelser i Hordaland v/rådgiver Jorunn Gjerken - Gran og faglig leder Line Orvedal
  • Møte med personer med egenerfaring
 • Kl. 13.00: Erfaringer knyttet til FBT - familiebasert terapi
  • Møte med foreldre som har gjennomført behandlingen og deres erfaringer
 • Kl. 14.00: Takk for i dag

Fann du det du leita etter?