Pårørandeseminar om spiseforstyrringar

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Spiseforstyrringar

Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar. Seminaret rettar seg til foreldre, søsken eller andre nærståande til personar med ei spiseforstyrring.

Vi veit at det å jobbe seg ut av ei spiseforstyrring er ein tøff prosess, som ofte tar lang tid. Pårørande vil gjerne støtte, men er ofte usikre på korleis dei kan vere til hjelp. 

Siden 1999 har brukerorganisasjonen ROS og Seksjon for spiseforstyrringar ved Haukeland universitetssjukehus arrangert seminar for pårørande.

Alle spørsmål og innlegg under seminaret må vere formulert på eit generelt grunnlag, unngå spørsmål knytta til ein bestemt person. For spørsmål av privat karakter viser vi til dei respektive behandlarar/institusjonar.

Seminaret er gratis.

Tid 2019

  •  14. juni
  • 8. november

Begge dager 09.00 - 15.30

Påmelding

ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland.
Telefon 957 08 692 eller e–post: bergen@nettros.no


Pårørendeseminar program 14.juni 2019.pdf


Praktisk informasjon

Buss: 2, 3, 12, 21, 28, 80, 403 stopper rett utanfor på Årstadveien.

Parkering mot avgift ved Haraldsplass sykehus.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
Ulriksdal 2, 4. etasje
 
Arrangør
Spiseforstyrringar
 
Kontaktinformasjon
Seksjon for spiseforstyrringar Helse Bergen
Telefon 55 97 68 20