Pårørandekurs til psykiske sjuke

Kurs, Bjørgvin distriktspsykiatriske senter, Lærings- og meistringssenteret

Er du pårørande til nokon med psykiske helseutfordringar? Då kan dette kurstilbodet vere noko for akkurat deg.

Målsetjing

  • Få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik i kvardagen
  • Dialog med representantar frå ulike faggrupper
  • Høve til å møte andre i same situasjon

Tema

Depresjon

Tid 2017

19. april kl. 18.00 - 20.30

Sjå plakat for arrangementet - Pårørande til psykisk sjuke (pdf)

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS), Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no
Internett www.helse-bergen.no