HELSENORGE

Parkinsons sjukdom: For nydiagnostiserte pasientar og deira pårørande

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta 

Målgruppe

Kurset er for deg som nyleg har fått diagnosen Parkinsons sjukdom og dine pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dagar før kursstart. Du får skriftleg bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, sosionom og brukarrepresentant. 

Presentasjonar

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggene ved Ulriksdal Helsepark og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

Fann du det du leita etter?