Parkinson sjukdom. For nydiagnostiserte pasientar og deira pårørande.

Kurs, Eindagskurs kl. 09.00-15.00, Nevrologisk akuttpost, Lærings- og meistringssenteret

 

Målsetjing

  • kunnskap om sjukdom og behandling
  • treffe andre i same situasjon 
  • Støtte til meistring i kvardagen


Tid 2021

Onsdag 1. desember 2021

Kl. 09.00 - 15.00

Kurset går over en dag.

Pris 

Eigenandel etter gjeldande takstar – kan skrivast i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert. 

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

 
Pårørande trenger ikkje tilvisning.

Tilvisning frå fastlege sendast 

Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
Postboks 1400
5021 Bergen
Merk konvolutten "Kurs". 

 
Med atterhald om plass på ønska dato, og tilstrekkeleg påmeldte. Det kan blir endringar i programmet. 

Når og kor

Tid
Eindagskurs kl. 09.00-15.00
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Nevrologisk akuttpost, Lærings- og meistringssenteret
 
Medarrangør

Parkinsonforeningen Vestlandet.

Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 915 05 515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Fann du det du leita etter?