Osteoporose

Kurs , Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

Målsetjing

 

  • Gjennom undervising og erfaringsutveksling auke kunnskapen om sjukdom og betre forutsetninga for å leve med sjukdommen i kvardagen 
  • Anledning til dialog med ulike faggrupper 
  • Anledning til å møte andre i same situasjon
Påmeldingsfrist seinast 14 dagar før kursstart.

Tid 2019

Kursdatoer vil bli publisert.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

For å kunne delta på kurset, må man ha tilvising frå eigen lege. Tilvising sendast til: 

Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssjukehus 
5021 Bergen

Merk tilvisinga med "Osteoporose"
 
Tilvising gjeld som påmelding. Du vil motta bekreftelse på tildelt plass. Program vil bli tilsendt i posten.

Kurset er arrangert av Revmatologisk avdeling og HB Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.   
  
For ytterlegare opplysningar, ta gjerne kontakt med Jane Trengereid (55 97 54 00). Kan også kontaktast på e-post jane.trengereid@helse-bergen.no
  
   

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Revmatologisk avdeling
 
Kontakt
Praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen,
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
 

Refusjon til pasienter

Reise- kost og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkast etter faste satsar mot ein eigendel. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, telefon 91505515, www.pasientreiser.no snarast mogleg etter innkalling.

Pårørande kan også få dekka kostnadar dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal ledsage.

Ta vare på kvitteringar.