Osteoporose

Kurs, Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar og ev. deira pårørande som har fått stilt diagnosen Osteoporose (benskjørhet) hos spesialist i revmatologi.

Målsetjing

  • Gjennom undervisning og erfaringsutveksling øke kunnskapen om sjukdom og bedre forutsetningen for å leve med sjukdommen i kvardagen 
  • Anledning til dialog med ulike faggruppar 
  • Anledning til å møte andre i same situasjon
Påmeldingsfrist senest 14 dagar før kursstart.

Tid 2017

19. og 20. juni kl. 09.00 - 15.00 begge dagar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

For å kunne delta på kurset, må man ha henvisning fra lege. Henvisningen sendes til: 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland Universitetssykehus 
5021 Bergen
Merk henvisningen med "Osteoporose"
 
Henvisning gjelder som påmelding. Du vil motta bekreftelse på tildelt plass. Program vil bli tilsendt i posten.

Kurset er arrangert av Revmatologisk avdeling og HB Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.   
  
For ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med Jane Trengereid (55 97 54 00). Kan også kontaktes på e-post jane.trengereid@helse-bergen.no.  
   

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
Praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen,
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
 

Refusjon til pasienter

Reise- kost og overnattings ved legehenviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, telefon 05515, www.pasientreiser.no snarest mulig etter innkalling.
Pårørende kan også få dekket kostnader dersom det står i henvisning fra lege at pårørende skal ledsage.

Ta vare på kvitteringer.