Osteoporose

Kurs, Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

Målsetjing

  • Gjennom undervising og erfaringsutveksling auke kunnskapen om sjukdom og betre forutsetninga for å leve med sjukdommen i kvardagen 
  • Anledning til dialog med ulike faggrupper 
  • Anledning til å møte andre i same situasjon
Påmeldingsfrist seinast 14 dagar før kursstart.

Tid 2021

  • 17. og 18. november

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar (skal skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort). Pårørande gratis. Ein enkel lunsj er inkludert.

 
Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

For å kunne delta på kurset, må man ha tilvising frå eigen lege. Tilvising sendast til: 

 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssjukehus 
5021 Bergen

 
Merk tilvisinga med "Osteoporose"
 
Tilvising gjeld som påmelding. Du vil motta bekreftelse på tildelt plass. Program vil bli tilsendt i posten.

 
Kurset er arrangert av Revmatologisk avdeling og HB Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.   
  
For ytterlegare opplysningar, ta gjerne kontakt med oss på 55 97 54 00.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
Praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen,
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
 

Refusjon til pasienter

Reise- kost og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkast etter faste satsar mot ein eigendel.

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, telefon: 91 50 55 15, www.pasientreiser.no  snarast mogleg etter innkalling.

 
Pårørande kan også få dekka kostnadar dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal ledsage.

Ta vare på kvitteringar.