HELSENORGE

OSAS - Søvnapne

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

De som allereie blir følgde opp på Senter for Søvnmedisin, kan ta direkte kontakt med senteret for påmelding. 

 
De som ikkje blir følgde opp på Senter for Søvnmedisin og vil delta på kurset, treng tilvising frå lege. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Ved behov for følgeperson skal dette stå i tilvisinga. 

 

 
Tilvising sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen
Merk konvolutten med namn på kurset. 

Gruppebasert opplæringstilbod.


 

Målgruppe

Kurs for personar som har fått søvnapne og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftleg bekreftelse om plass. Meld frå om pårørande deltar. 

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og brukarmedverkar. 

Presentasjonar


 

Fann du det du leita etter?